Bengt O.
Flarnfri schalottenlök
 

 

Texter från "Ordet"

 
 
Första sidan 

2007 01 09
Facklan på nätet
  kraus
Mellan 1899 och 1936 gav den här gentlemannen ut den kultur- och samhällskritiska tidskriften die Fackel i Wien. Från 1911 skrev han praktiskt taget alla artiklar själv. Han hette Karl Kraus (DE) och det är svårt att överskatta hans betydelse för kulturlivet i Wien, fin de siècle. Kraus gick obönhörligt till rätta (DE) med allt som han uppfattade som falskt och mindervärdigt i kultur och samhälle, inte minst i pressen, och det var praktiskt taget allting. Nobelpristagaren Elias Canetti berättar i andra delen av sina memoarer som heter just Die Fackel im Ohr ("Facklan i örat") om hur han och hans blivande fru Vesa och hela det unga Wien fascinerades av av de uppläsningar av sina egna verk som Kraus regelbundet höll. Vi citerar (i vår egen bristfälliga översättning):

Han är den strängaste och störste man som lever i Wien idag. Ingen finner nåd inför sina hans ögon…Det går till som inför rätta. Han är själv åklagare och domare. Någon försvarare behövs inte eftersom han är så rättrådig att ingen blir anklagad som inte förtjänar det. Han tar aldrig fel, han kan överhuvudtaget inte ta fel…Den som har hört honom vill aldrig mera gå på teatern, teater är långtråkigt jämfört med honom..denne underman, detta odjur, detta geni hette Karl Kraus.


Österrikiska vetenskapsakademin har nu givit ut en fullständig och sökbar text av hela die Fackel.  Enligt reglerna måste man presentera den så här:

 AAC - Austrian Academy Corpus: AAC-FACKEL
 Online Version: »Die Fackel. Herausgeber: Karl Kraus, Wien 1899-1936«
 AAC Digital Edition No 1
http://www.aac.ac.at/fackel

så vi gör väl det för säkerhets skull. Gratis registrering krävs.

Att vi ger detta så pass stor plats på Ordet beror också på att Strindberg regelbundet medverkade i tidskriften fram till sin död 1912. En sökning på "Strindberg" ger 178 träffar som vi naturligtvis inte har för avsikt att gå igenom i sin helhet. De flesta bidragen anges vara översatta från "svenskt handskrivet manuskript" så vi antar att dessa texter sedermera tryckts i svensk version. De publicerades dock först i tysk översättning i die Fackel. Vi går väl direkt på the hard stuff och här vågar vi inte översätta till svenska:
So ist die Stellung des Weibes in der Entwicklungskette zwischen Kind und Mann geleugnet worden auf Grund von Ansichten...ebenso unabhängig von Ansichten ist wohl das Faktum, daß das Weib ein rudimentärer Mann ist, trotzdem es Ausnahmen gibt

Strindberg i Österrike är en spännande sak som någon kunnig person borde skriva om. Han var gift med journalisten Frida Uhl 1893 - 1897 men levde med henne i endast ungefär två år. Även Frida är en fascínerande personlighet (SV) som vore väl värd ett närmare studium speciellt i dessa radikalfeminismens dagar.

I Österrike kom emellertid Strindberg i kontakt med allehanda obskurantister som predikade den "ariska" rasens absoluta överlägsenhet, främst Jörg Lanz von Liebenfels (självpåhittade namn), (EN, pdf, att avsmakas med stor försiktighet) som också haft ett starkt inflytande på den unge Hitler - frågan är bara om det skedde indirekt eller genom direktkontakt som Lanz själv hävdade. Hos mannen som redan 1888 hade skrivit "Tschandala" (SV) (Svenska öden och äventyr) föll dessa idéer i god om än inte fruktbar jord.