Bengt O.
Flarnfri schalottenlök
 

 

Bloggtexter

 
 
Första sidan 
2003 10 21
Dantes parkeringshus

(OBS: Länkar och källor längst ner)

Om "I dödsriket" skriver Jonas Söderström i "På Kornet".

Den råa betongen.
Labyrintiskt svårt att hitta.
Det kalla, konstgjorda ljuset som aldrig slocknar, men inte heller lyser upp de där mörka hörnen.
Den ekande tomheten och den gnagande känslan av hot.

Min bild av dödsriket är parkeringsgaraget.

En fin metafor - så vitt jag vet aldrig tidigare använd.

Hur föreställer man sig då i allmänhet dödsriket eller "helvetet" för att använda ett vardagligt ord? Säkert finns det långa akademiska avhandlingar om detta - jag orkar inte titta efter. Bilden av kroppar som pinas i evig eld kommer tydligen via persiska myter in i bibeln .

Var och en som vredgas på sin broder, han är hemfallen åt Domstolens dom; men den som säger till sin broder: 'Du odåga', han är hemfallen åt Stora rådets dom; och den som säger: 'Du dåre', han är hemfallen åt ett brinnande Gehenna.

säger Jesus i Matteus 5 och menar därmed en bränngrop för sopor som fanns utanför stadsmuren i Jerusalem och där elden aldrig slocknade. (Ganska häftig text f.ö. En annan gång:

 I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna? )

Annars talar man gärna om "Inferno" eller t.o.m. "Dantes Inferno" .  En enkel rundgoogling visar att 9 av 10 personer som använder denna term inte har någon som helst aning om vad det är frågan om utan bara använder den som en lös etikett på någon allmänt otrevlig plats eller förvirrat sakernas tillstånd. För många nutida läsare är naturligtvis Dante Alighieri, i likhet med James Joyce och Björn Ranelid, en av dessa författare som det är betydligt roligare att läsa om än av. Men Divina Commedia har sina poänger. Inferno är inget vanligt helvete utan ytterst väl organiserat. Det är uppdelat i 9 kretsar. Krets 7 är uppdelad i tre "ringar" för bl.a. mördare, självmördare, sodomiter och ockrare. Krets 8 har tio "avdelningar" bl.a. för kopplare, lismare, trollkarlar och oredliga ämbetsmän. Man bör lägga märke till att astrologer, kiromantiker, spåmän och allehanda new-age figurer placeras här. Längst ner återfinns naturligtvis Satan själv tillsammans med Judas, Brutus och Cassius.

Den Cassius han har en mager hungrig uppsyn. Han tänker mycket. Sådant folk är farligt.

Ur Shakespeares Julius Caesar.)

 

Dante har naturligtvis inte missat tillfället att göra upp gamla räkningar genom att placera folk han inte tycker om i Helvetet - mycket har skrivits om detta. Sant är att man träffar en del märkliga människor där, exempelvis Semiramis, hon med de hängande trädgårdarna, Cleopatra och Tristan och Isolde (kom de verkligen åt att synda ordentligt? - jag minns inte riktigt). Ett känt par, som hade varit värt ett bättre öde är Paolo och hans svägerska Francesca. De läste tillsammans en bok om Sir Lancelot som ju var efter sin chefs, kung Arthurs, hustru Guinevra. När man kom till stället där dessa kysstes var det färdigt även för Paolo och Francesca:

Förförarn boken var, och dess poet
 Vi läste icke vidare, den dagen...

eller:
 
la bocca mi basciò tutto tremante.
Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante

Tutto tremante...Det här var vad man menade med "romantik" förr i världen. Nu är det Jennifer Lopez och Ben Affleck.

Själve f-n förekommer åtminstone i en av Woody Allen's filmer, Deconstructing Harry. Woody, den kanske mest intellektuelle av filmregissörer, måste ha tänkt på Dante när han i rollen som en neurotisk författare berättar om sitt nästa projekt. Det utspelar sig i helvetet och "det ger mig naturligtvis goda möjligheter att göra upp en del gamla räkningar" (citerat och översatt efter minnet.)  I nästa scen ser man författaren åka hiss ner i helvetet och en inspelad röst ropar ut varje våning som på ett bättre varuhus:

- Fifth floor: aggressive panhandlers and bookmakers
- Sixth floor: right wing extremists, serial killers and lawyers who appear on television
- Seventh floor: The Media. Sorry, this floor is all filled up.
- Eight floor: TV evangelists and NRA

På 9:e våningen (naturligtvis) återfinnes den onde själv - dock i skepnad av en sympatisk Billy Crystal. Det är överhuvudtaget inte så hemskt där, man har t.o.m. luftkonditionering. 

- You have air conditioning in Hell!!!
- Sure. It fucks up the ozon layer.

En samtida och troligen postmodern teologisk uppfattning av helvetet är däremot att det innebär "frånvaron av Gud". Jag nämner detta i sammanhanget eftersom Woody Allen's bästa film, Crimes and Misdemeanors, liksom Ingmar Bergman's Tystnaden behandlar just detta tema. (I Crimes finns också ett underbart, filmat, citat från Smultronstället).

En annan författare som behandlat de existentiella sammanhangen är Povel Ramel. I en mindre känd dikt skriver han under pseudonymen Ewa Sophi Drömmington (född Slugar-Bodil) om sin bild av Inferno

Allra närmast mig på marken
sitta de som ha fått sparken;
Längre bort, i nässlors hav
våndas de som sparken gav;
.......
Och djupast ned, med Fan i hand,
där sitter Änkefru Sand.

Nu gör vi ett hopp, kanske kortare än man tror, från Povel Ramel till James Joyce. En av de bästa helvetesskildringarna som jag läst finns i Portrait of the artist as a young man. Den är visserligen litet konventionell men oerhört målerisk och går på sida efter sida. Under en s.k. retreat föreläser en katolsk präst om hur det är i helvetet:

Hell is a...foulsmelling prison, an abode of demons and lost souls, filled with fire and smoke....by reason of the great number of the damned the prisoners are heaped together and..they are not even able to remove from the eye a worm that gnaws it. ...Allt the filth of the world, all the offal and scum of the world,...shall run there as to a vast reeking sewer. .. The lake of fire in hell is boundless, shoreless and bottomless.

O.s.v. Nej, då hoppas jag faktiskt att det mera liknar parkeringshuset under Medborgarplatsen som Jonas tänker sig. Dessutom med inspelade sånglärkor. Jonas citerar förresten Ferlin:

Inte ens en grå liten fågel
som sjunger på grönan kvist
det finns på den andra sidan
och det tycker jag nog blir trist..
 
Men, troligen för att inte göra oss alltför nedstämda, avstår han från att citera slutraderna:

Men den vackraste dagen som sommaren ger
har det hänt att jag längtat dit

Ja vart? Hellre dock Medborgarplatsen eller med Woody Allen än till de platser som skildrats av Dante, Joyce eller Povel Ramel.

Källor och länkar:

Jonas Söderström: I dödsriket

Bästa källa för bibelcitat: Bible Gateway.com

Kartografisk skiss över Dante's Inferno: Den gudomliga rättvisan . (Klicka först på "inferno", sedan på "Dante".) En fantastisk site om Dante med många animationer och annat, tydligen uppsatt av en verklig entusiast.

  Integral text till hela Divina Commedia på valvis italienska eller engelska: The Divine Comedy

 Svensk översättning av Canto 5, 2 cirkeln, The carnal...om Paolo och Francesca publicerad, utan angivande av källa, i ett examensarbete från en utbildningsanstalt i Lund, Hemlig Låda (Scrolla nedåt). Där finns också en häftig illustration av kärleksparet, inte vad jag hade tänkt mig, men förmodligen bra tolkning.

Information om de filmer som nämns finns naturligtvis på IMD  

Joyce's Portrait finns på www men är troligen en piratupplaga och bör undvikas. Köp i stället The essential James Joyce, en paperback från Granada Publishing, om Du är en av dem som har dåligt samvete för att Du aldrig läst något av Joyce. Den är ganska smärtfri, faktiskt och man kan välja de bästa bitarna. Kapitel 3 har helvetesskildringen.

Povel Ramels dikt Människokaraktärerna finns bl.a. publicerad i Min galna hage, Wahlström och Widstrand, 1957

 Ferlins dikt Inte ens en grå liten fågel är från Goggles, 1938