Flarnfri schalottenlök

Lista över bloggade böcker
 
   Bengt O
 
   
 
Böcker på Flarnfri schalottenlök
Här är en lista över inlägg som diskuterar eller recenserar enskilda böcker.

"Do a Tecnic Dive" or "Hide a Convicted".  Försök till parodi på "da Vincikoden".
 2004 11 09
 Spelaren Christian Günther. Henrik Arnstads bok om svensk utrikespolitik under andra världskriget.
2006 10 25
The best and the brightest. David Halberstams monumentala bok om femtiotalet.
2007 05 06
Norman Mailer sedd från sidan. Ett porträtt av Mailer som han speglas i Schlesingers dagböcker (se nedan)
2007 11 14
Gamla män glömmer. Om historikern och presidentrådgivaren Arthur M. Schlesingers posthumt utgivna dagböcker.
2008 01 01
Det viktiga i det banala, det sköna i det tråkiga. Om Jan Olof Olsson, Jolo, och två an hans kritiker.
2008 01 15
On Chesil Beach och En fläkt av stormen.  En orättvis jämförelse mellan två texter av Ian McEwan resp. Doris Lessing.
2008 08 10
Den larmande hopens dal.  Om Erik Anderssons "Den larmande hopens dal" - en journalistroman från Västergötland.
2008 11 17
Diego et Frida et Jean-Marie Gustave.  Om Le Clézios "Diego et Frida".
2009 01 07
Lagom finns bara i Sverige. Mikael Parkvalls bok om myter om svenska språket.
2009 02 01
Kunzelmann & Kunzelmann. Carl-Johan Vallgrens senaste roman.
2009 02 06
Svarta fanor eller bara gnäll? Om Ernst Brunners "Hornsgatan" och dess mottagande i pressen.
2009 08 15
Processen mod Hamsun. Thorkild Hansens bok från 1978 om skadeståndsprocessen mot Knut Hamsun efter krigsslutet i NOrge.
2009 11 02
Bjälken i ögat. En kritisk genomgång av Per Landins "Dietrich Eckarts onda öga."
2009 12 26
Skyldig till skuld.  Henrik Arnstads bok om Finland och andra europeiska länder på Tyklands sida under andra världskriget.
2010 01 18
Atemschaukel. Om nobelpristagaren Herta Müllers snaste bok.
2010 03 19
En centraleuropeisk afton. Thomas Nydahls korrespondens med lvar Alsterdahl.
2010 05
Fallet Sigrid Gillner. Eva F. Dahlgrens bok om riskdagskvinnan Sigrid Gillner som gick från socialism till nazism och försökte stå fast vid sina ideal.
En Södergrabb växer upp. Cyrus Walléns berättelse om sin uppväxt på Söder.
2010 07 31
En Nobelpristagares halvliv. Om Naipauls "Half A Life" och "Magic Seeds"
2011 01 06
En underbar roman. (Om Karin Stensdotters Parisroman)
2011 05 09
Städernas svall (Hallbergs och Wijkmarks bok om Paris, Wien, München, Helsingfors och Barcelona - kultur och litteratur)
2011 06 28
Thomas Nydahl Kulturen vid stupet (Essäsamling av TN)
2011 11 17
Verbrechen (Ferdinand von Schirachs debutbok - kritikerrosad)
2011 11 24
Der Fall Collini (von Schirachs romandebut)
2011 11 24
Freedom (Jonathan Franzens comebackroman i gigantiskt format.)
2011 11 24