Bengt O.
Flarnfri schalottenlök
 

 

Försök

 
 
Första sidan 
2005 11 03
Sesemana

sesemanHur många dagar är det nu egentligen i oktober? Eller november? Ordets högintelligenta läsare bara vet väl detta intuitivt medan andra börjar räkna på knogarna eller rabbla för sig själv: "Tretti dagar har november, april, juni och september."  Men kanske inte alla känner till att vi därmed upprepar en dikt av Hans Jacob Seseman (1751 - 1819). Seseman var född i Östergötland och är begravd, liksom Bellman, på Klara Kyrkogård i Stockholm och såväl Vadstena som Uppsala och Stockholm tävlar om att räkna honom som sin egen.  Det var dock i Stockholm som han nådde om inte ära så dock ryktbarhet.

Seseman var en skicklig matematiker och gav ut en lärobok i matematik Arithmetica ur vilken vidstående självporträtt är hämtat. Titeln arithmetices magister hade han fått av "Gud själv" som han en gång sade till Gustav III. S. var mycket intresserad av kvinnor men endast i ärliga avsikter dvs. äktenskap. Dessa var dock inte lika intresserade som han och -grymma som k. ofta är- utsatte honom gärna för hejdlös drift genom att låtsas acceptera hans frierier. Förlovningarna bröts alltid efter någon vecka då det stod klart att S. krävde ett absolut förbud mot kaffedrickande av sin tillkommande som villkor för giftermålet.

Sin ryktbarhet nådde Seseman emellertid som pekoralist. Hans verser handlade nästan uteslutande om damer, ofta i form av s.k. brudskrifter. Vi vill inte påfresta eventuella läsares tålamod med alltför många citat utan nöjer oss med ett av de mera lyckade. Den av S. tillbedda hade just gift sig med en annan ("herr von Wallwijk").

Jag önskar mamsell lycka i giftermålet sitt,
fast hon mig månd' förtycka.
Det var så ödet mitt,
Jag önskar mamsell lycka för sinom rika man,
fast hon mig månd' förtycka, jag icke var så grann.

Nu finns det en hel del om Seseman på www vilket vi alltså inte behöver upprepa här i vår spalt. Där finns även en rimmad djurfabel, hämtad ur Ulf Peder Olrogs samlingar, vilket naturligtvis omedelbart för tanken till Hugo Gyllander. Vi vill emellertid ta upp en helt annan tråd. Ett klichéartat citat som vunnit burspråk (ha!) det senaste decenniet är: "blott Sverige svenska krusbär har."  Utom Ordets läsare vet väl få varifrån detta kommer och dess mening missuppfattas regelmässigt. Författaren är Carl Jonas Love Almqvist och långt ifrån att vara ett uttryck för övermaga nationalism är det präglat av djup ödmjukhet eller kanske t.o.m. ironi. Det förtjänar att återges i sitt sammanhang:

Vad bjuder oss uppriktigt Afrika?
Vad visa kan Amerika?
Vad Asien? Vad allt Europa?
Jag trotsar öppet allihopa.
Men Skandinavien - det är alladar!
Blott Sverge svenska krusbär har.

Och Almqvist fortsätter:

Emot min egen vilja
 har av denna trarilja
 blivit bara persilja.

Verserna är tillkomna under A:s landsflykt i USA och ingår i en samling som heter, just det, Sesemana. Även denna finns tillgänglig på det till synes outtömliga www. Folke Isaksson skriver i en efterskrift att Almqvist under landsflykten sett all sin strävan bli "bara persilja." Vid nollpunkten har han kommit fram till en ödmjukhet som aktar ringheten, det fattiga och det barnsliga. Därför ikläder han sig Sesemans poetiska klädnad. Så blev Seseman, skriver Isaksson, "en poetisk stand-in för Almqvist, diktaren som både lärt sig att gråta och att le åt bedrövelsen, mannen som visste att 'de, som ej vilja förstå det lilla i världen, förstå säkert ock ej mycket av det stora'".

Om Isaksson har rätt har vi här ännu ett exempel på hur en stor skald ödmjukt ställer sig på samma nivå som en misslyckad sådan, kanske litet som Ferlin - Gyllander som vi tidigare skrev om.  Det finaste exemplet är väl annars Birger Sjöberg:

I himlens klara sal
där goda tankar blomma
jag och konditor Ofvandal
få vila bland de fromma.
 ---
På jorden trampade i mull
av högfärdsandar lärda
de vaja för vår längtans skull o
ch äro mera värda.

Men det, som vi alltid brukar säga, är en annan historia.

 


 


Tillägg: Seseman var som sagt matematiker. En volym med namnet "Sesemans problem" utgiven på bokförlaget Kub finns tydligen att köpa.  2009 11 28: Här har vi lagt upp ett problem kallat Arithmetiskt Kuriositets-Kabinett  från 2005 jämt ett antal kommentarer samt ett av Håkan Kjellerstrand specialkonstruerat dataprogram kallat Seseman's Convent Problem.


Källor:

Strandberg, OllePegas på villovägar, 1944.
Bergman, MatsJullen på världshavet. Antologi. 1982
Almqvist, Carl Jonas LoveDikter i urval av Cecilia Sidenbladh, 1993
Sjöberg, BirgerDikter, en samlingsvolym redigerad av Ingemar Wizelius, 1985.
Diverse siter på www i huvudsak återgivna i texten
Absolut inte ett ord från:Wikipedia