Bengt O.
Flarnfri schalottenlök
 

 

Försök

 
 
Första sidan 
(Uppdatering 2009 04 04: Rött markerar en död länk. Synd egentligen.)

2008 01 25

 
Genomgång av Twinglylänkar till 3 artiklar i Sv.D. 22/1 2008
Så tillför Twinglyfunktionen något mervärde till nättidningens artiklar? Vi har tagit ett exempel, svårt att säga hur representativt det är, från 3 artiklar i Sv.D:s nätupplaga 22/1.

Den första artikeln gäller arbetssituationen för utredare och åklagare i Stockholm med anledning av den aktuella grova ungdomsbrottsligheten. "Läget är frustrerande" säger en ungdomsåklagare till Sv.D. Två bloggare har anmält sig via Twingly. Den ene menar att skatterna är för höga och används för onödig byråkrati och att brottsbekämpning och domstolar borde finansieras frivilligt. Den andre kräver att undomsroteln skall förstärkas omgående.

Den andra artikeln gäller det s.k. "Vårdval Stockholm." Sv.D. berättar om hur en trebarnsmamma från Södertälje förgäves försökt utnyttja sin rätt till fritt vårdval genom att söka  till Äppelvikens läkarmottagning i Bromma. Ett antal bloggare har anmält synpunkter. En självutnämnd "tankesmedja" menar att goda marknadsförutsättningar för vårdföretag nu skapats i de södra förorterna eftersom där finns många sjuka och ganska få vårdmöjjligheter: "Jag kan inte tänka mig annat än att flera aktörer börjat snegla på denna ekonomiska bas och snart kommer ställa upp en mottagning av rang" säger smedjan och menar att folk från Äppelviken och Djursholm då kommer att söka sig för vård till Botkyrka och Haninge. En annan bloggare menar att fritt vårdval måste betyda att även läkare har rätt att fritt välja sina patienter. Två andra bloggare verkar ställa sig på den förfördelade mammans sida. En menar att läkaren i Äppelviken borde lägga ner sin verksamhet medan den andre nöjer sig med att länka till ett förmodligen fildelat videoclip där Eldkvarn sjunger Cornelis Vreeswijks "Somliga går i trasiga skor." Märkligast reagerar dock en blogg  som enligt egen uppgift "vänder sig både till utsatta och till människor som vill eller borde ta del av många utsattas perspektiv – ett perspektiv som ofta saknas i både media och i största allmänhet" . Här löser man denna uppgift genom att rakt upp och ner citera ur Sv.Ds artikel utan några egna kommentarer.

(Det bör tilläggas att det ansvariga landstingsrådet är helt klar i sitt uttalande till Sv.D.: läkaren i Äppelviken gjorde fel, "närhetsprincipen" gäller inte längre och husläkarmottagningar har ingen rätt att neka patienter oavsett var i länet de bor.)

Den tredje artikeln gäller den dåliga luften på Hornsgatan i Stockholm som får Naturskyddsföreningen att hota med att anmäla miljö- och hälsoskyddsnämnden till EU om det inte blir bättre. 5 blogginlägg har länkat via Twingly. "Nu är det väl ändå dags för våra politiker att göra en kraftsamling" skriver en av dem. Tre andra nöjer sig med att referera artikeln i Sv.D. och en av dessa suckar litet uppgivet: "Det är dags för Stockholms stad att sluta gräva ner huvudet i sanden och på allvar införa åtgärder för att förbättra luften här." Den femte bloggaren, däremot, menar att artikeln är överdrivet alarmistisk. Till  stöd för sin uppfattning redovisar han diagram och statistik från Stockholms Stad över hur luftkvaliteten  faktiskt  förbättrats på Hornsgatan under 2000-talet, dock utan att ännu ha uppnått acceptabla värden. Han länkar också till två äldre artiklar ur DN som berättar att luften i Tunnelbanan faktiskt är ännu sämre än på Hornsgatan.

Vi kan utan vidare konstatera att av de 10 blogar som via Twingly länkat till dessa tre artiklar är det endast en som diskuterar sakfrågan och tillför nya fakta och empiriskt underbyggda synpunkter som i det här fallet ifrågasätter innehållet i Sv.D.:s artikel. Eftersom tidningen väl knappast kommer att ta upp inlägget och eventuellt bemöta det blir väl effekten ganska begränsad. Och för läsarna: hur skall man avgöra vem som har rätt: Svenska Dagbladet eller den anonyme bloggaren "NonTelly"?

Vilka motiv har då övriga nio för sina ganska intetsägande kommentarer? Tvärtemot vad man skulle kunna tro har endast två av dem annonser på sin site - det kommersiella motivet är alltså ganska svagt. Däremot har 6 av dem uttalat politiska motiv: 5 konservativa eller nyliberala och 1 vänsterinriktat. Övriga är obestämbara. Litet intressant är det att endast den som länkade till Eldkvarn fick något större antal kommentarer på inlägget.

Naturligtvis är detta urval skevt och föga representativt: en nättidning, en dag och tre på måfå utvalda artiklar. Men just för detta urval bekräftas den pessimistiska bilden: om detta är medborgarjournalistik bidrar den inte med någonting till information eller meningsutbyte. Med ett enda undantag som förmodligen förblir en ropandes röst i öknen. I övrigt har vi att göra med, ja vad? Ett slags vanity publishing vars enda syfte är att dra uppmärksamhet till författaren och kanske förbättra bloggens position på allehanda topplistor eller hos Google. En snabbtitt på just Google resp. "knuff.se" verkar också styrka denna hypotes, dessutom förstärkt av länkar till "Bloggportalen" osv.