Bengt O.
Flarnfri schalottenlök
 

 

Försök

 
 
Första sidan 
2008 02 11
Anden ur flaskan
Det experiment vi nämnde i fotnot 1 till texten "Amatörkulten" gick ut på följande: I april 2007 publicerade Sv.D en smått sensationell artikel under rubriken Svenska forskare ifrågasätter Darwin. Där berättades om hur en grupp biologer bevisat att inlärda beteenden hos djur kan ärvas. Enligt Sv.D vill professor Per Jensen vid Linköpings Universitet inte direkt påstå att "evolutionsteorin är fel"... "men den måste kanske revideras." Bl.a. kan forskningsresultaten "få betydelse för hur sjukdomar nedärvs bland människor."

Detta är ju helt sensationella påståenden som till synes kullkastar vad vi lärt oss om genetik och evolution. Förutom att forskningsresultaten bjuder på en strålande öppning för kreationismen skulle de ju också innebära en triumfal upprättelse för den stalinistiske biologen Trofim Lysenko vars teorier om att förvärvade egenskaper kunde gå i arv utgjorde den "vetenskapliga" grunden för skapandet av den nya "sovjetmänniskan." Lysenko har ju sedan blivit grundligt diskrediterad och som Wikipedia säger: "Numera är namnet Lysenko synonymt med politiskt styrd pseudovetenskap ."

I den andan lade vi till följande i Wikipedias artikel om Lysenko: "Lysenkos teorier har dock 2007 åter fått ett visst stöd genom en studie från Linköpings Universitet som visar att inlärda beteenden hos djur kan nedärvas." Detta är ett helt korrekt påstående. Men eftersom Linköpingsforskarna rimligtvis måste ha blivit felciterade och deras resultat vanställda av Svenska Dagbladet (något annat hade ju varit en vetenskaplig sensation som skakat evolutionslärans grundvalar) är det ju våldsamt överdrivet - att inflika något om den nya studien i detta sammanhang borde ha krävt en grundlig utvärdering och tolkning av resultaten, något som vi varken har tid till eller är kvalificerade för. Vi hoppades att Wikipedias sykofanter skulle få rätt och att den berömda självkorrigerande mekanismen skulle fungera.

Men icke sa Nicke. Vårt tillägg kvarstår nu som en, åtminstone tentativ, uppvärdering av den stalinistiske forskaren. Till yttermera visso har en annan bidragsgivare inflikat en extern länk till Linköpingsstudien. En läsare av artikeln måste få intrycket att Linköpings Universitet gett sitt stöd år de teorier som sedan länge avfärdats som bluff och bedrägeri. Studenter och skolbarn som eventuellt läser artikeln blir vilseledda.

Det här har placerat oss i ett dilemma. Kan vi ta bort meningen? I så fall kommer vår medredigerares externa länk att helt hänga i luften. Kan vi radera även den? Men med vilken rätt kan vi ta bort ett bidrag från en annan person?

Det här experimentet visar naturligtvis vad som skulle visas: Wikipedia är otillförlitligt i seriösa sammanhang och kan lätt manipuleras för dolda syften. Det är tråkigt att många människors kunskap och engagemang hamnar i detta skeva ljus. Men så länge artiklarna är anonyma och utan kvalitetskontroll kommer det att förbli så.

Vi kommer att radera vårt tillägg men låter den externa länken stå kvar: den som läser denna ganska komplicerade uppsats får dra sina egna slutsatser.

Korrigering: Thorvald har i en kommentar dragit uppmärksamheten till att det inte är "Linköpings Universitet" som står för studien. Rättare hade varit att skriva "en internationell forskargrupp under ledning av professor Per Jensen vid Linköpings Universitet." Men detta styrker ju endast tesen om Wikipedias otillförlitlighet.