Bengt O.
Flarnfri schalottenlök
 

 

Försök

 
 
Till huvudsidan:Döden i Coyoacàn
Se också: Klipp ur arkiven
Första sidan 
2004 03 14
Döden i Coyoacán -Källor och förklaringar

Bristfällig källkritik - men hur långt räcker www?

Med några få undantag har denna berättelse om mordet på Trotsky och dess bakgrund hämtats ut material tillgängligt på www.  Det finns ett par tryckta standardverk, speciellt Isac Deutschers The Profet Outcast, som jag inte använt. Det är naturligtvis en stor svaghet men berättelsen gör ju inte heller anspråk på att vara historieskrivning utan just en berättelse. Ett av syftena har också varit att se hur långt man komma genom att huvudsakligen använda material tillgängligt på www.

Källkritik i egentlig mening har det varit svårt att bedriva. Jag har dock försökt att ha varje uppgift belagd av minst två oberoende källor. I vissa fall har det varit enkelt att avfärda vissa källor som partsinlagor eller dåligt informerade. Andra har jag fäst större vikt vid som t.ex. Gorkins Los Assesinos eller von Uthmans Attentat. Men som sagt, det här är ingen historieskrivning.

Å andra sidan finns i det här fallet en hel del primärmaterial tillgängligt, dels avlyssningsrapporter från VENONA-projektet, dels FBI:s aktmaterial om fallet. Särskilt det senare har jag gått igenom ganska ordentligt. Ett par axplock redovisas som illustrationer  på sidan "Klipp ur arkiven".

Självfallet borde också äktenheten i detta material prövas (websites kan ju vara spoofed!) men jag har tagit det at face value. Länkar fins nedan så att den intresserade kan bilda sig en egen uppfattning.

 

Bakgrundnot om Trotsky

Trotsky besökte Stockholm första gången 1906. Han var då 27 år men hade redan varit förvisad till Sibirien och levt i exil i London.  Han hade tagit ställning för mensjevikerna när det socialdemokratiska partiet splittrades. Han spelade en aktiv roll i den första revolutionen 1905 ("Pansarkryssaren Potemkin" and all that...) och var ledare för S:t Petersburgs sovjet som emellertid krossades av Nickolaus II. 1906 skulle bolsjeviker och mensjeviker träffas i Stockholm för att försöka återförenas. (Vid detta tillfälle var alltså Lenin, Stalin och Trotsky samtidigt i Stockholm. Den finns en uppgift om att Stalin bodde på hotell Bristol på Klara Östra Kyrkogata och tillfälligt arresterades av svensk polis. Se nedan).  Sedan tsaren och hans regeringschef greve Witte som ansågs vara "liberal" återvunnit kontrollen över Ryssland blev det ett nytt uppehåll i Sibirien följt av exil i Wien (där Trotsky f.ö. startade Pravda ), Zürich, Paris, Spanien och New York.

1917 - 1924 var Trotskys storhetstid som sovjetisk politiker. Som diplomat var han mindre framgångsrik, som skapare av röda armen och ledare i inbördeskriget desto mer. Det brutala sätt på vilket han krossade upproret i flottbasen Kronstadt 1921 visar att även Trotsky var gjord av det stoff som kommunistiska  diktatorer väves av. När Stalin ryckt åt sig makten efter Lenins död var det början till slutet för Trotsky. 1927 uteslöts han ur kommunistiska partiet och tvingades så småningom i exil.  1932 besökte han återigen till Stockholm, okänt i vilket ärende. 1933 kom han till Frankrike men utvisades efter ett år.

Norge var det enda land som var berett att bevilja Trotsky exil. Stalin och Sovjet utövade starka påtryckningar på varje land som kunde tänkas vara villigt att ge en fristad till Trotsky. Det fick också Norge känna av och Trotsky utvisades därifrån år 1936. Utrikesministern, senare FN:s förste generalsekreterare Tryggve Lie, spelade därvid en mycket tvivelaktig roll. Intressant är att också svenska Dagens Nyheter bjäbbade med i den stalinistiska hatkören och visste att berätta att Trotsky sänt ett antal lönnmördare till Sovjet vilket naturligtvis var ett brott mot asylrätten och att han därför borde utvisas från Norge.

 

Källförteckning:

Tryckta källor:

 

Burgess, Anthony: The end of the world news; Penguin Books 1984

Bullock, Alan Sir: Hitler and Stalin. Parallell lives; Fontana Press, London 1993

Orwell, George: The animal farm, 1945

Orwell, George: Nineteeneighty-four; Penguin Books, 1990

Rivera, Guadalope: Fridas Fiestas; Christian Verlag, München, 1996.

Semprún, Jorge : La deuxième mort de Ramón Mercader; Gallimard, 1969

von Uthman, Jörg: Attentat. Mord mit gutem Gewissen. Kapitel: Liebe schwärmt auf allen Wegen; Siedler , Berlin 1996

 

 

Arkivmaterial:

Material from the VENONA project.

Historical monograph nr 4

VENONA var ett projekt som avlyssnade och dechiffrerade den sovjetiska säkerhetstjänstens meddelanden 1940 - 1950. 1995 avklassificerade NSA ett stort antal dokument från projektet. Boken Venona; Decoding Soviet Espionage in America, från Yale sammanfattar resultaten från projektet.

The FBI acts on the murder of Trotsky

Uppdatering 2008 02 19: Tråkigt nog finns detta material inte längre på nätet. För ett smakprov, se Klipp ur arkiven.

Nästan 1000 sidor! Delvis fascinerande läsning också för att det klart framgår hur slarviga en del agenter och uppgiftslämnare var. Ett hotell i Broklyn som spelade en viss roll omnämns omväxlande som Piedmont, Freemont eller Freetown. Täcknamnet "Jacson" omnämns oftast som "Jackson" trots att just felstavningen borde ha lett till  misstankar om att passet var förfalskat.

Ett par lustigare detaljer:  I en förmodligen helt felaktig rapport om Mercader nämns att han i Kalifornien var "friendly with.. Dorothy Parker...and the rest of the Red Mob." I denna Red Mob ingick också "a Swedish woman named Kyse."

 

Websites

1Spartacus Schoolnet

Leon Trotsky

Kronologisk basinformation om biografiska data och händelser.n. Se intressanta fotnötter, speciellt not 8 om Maxim Gorkij, Lenin och Trotsky.

2Marxist Internet Archive Leon Trotsky Internet Archive
3Nils Dahl With Trotsky in Norway
4Laurence Coates Trotsky in Norway 1935-36
5Julian Gorkin Los asesinos de Trotsky
6Natalja Sedova How it happened
7Olivia Gall Trotsky en México
8Socialism Today,  June 2000 The assasination of Trotsky,
9John Mitchell

Murder and Marxism in Mexico City

Inte särskilt intressant men innehåller en del bilder.

10   Ramón Mercader, timeline
11 Cuba Nuestra Trotskij och Kubas folk - två offer för stalinismen
12 Stefanie Mencimer(Washington Monthly, June 2002) The Trouble with Frida Kahlo
13Antrophology Newsletter 1998 Obituary of Mark Zborowski 1908 - 1990.
14Labor Standard, 1999

Correction on Sylvia Ageloff

Brev från Sylvias systerson

15 S. Vivyourka, Confidentiel.net, 1 Feb 2003

Le terreur secrète  *

Utdrag ur Sudoplatovs rapport till partikongressen. Fact or fiction?

* Revidering 07 09 27: Den som klickar på denna länk blir numera "forbidden" att läsa siten. Gefundenes Fressen för konspirationsteoretiker.

16Dagens Nyheter 5 feb 2004 Blev Stalin arresterad på Hotell Bristol 1906?

 

2004 03 14

Bengt O. Karlsson ©