Flarnfri schalottenlök
Tillbaks till:
Flarnfri schalottenlök


Trivia
Bengt O.
2006 12 01
Otium divos rogat in patenti
eller
Vem bryr sig?

Ro af himlen seglaren vill, den hafvets
Vida armar fatta uti, då skyar
Månen gömt och stjernorna ej till ledning
Tindra der ofvan.


Varför i arbetet gå in i väggen?
varför bekänna partifärg politiskt?
Varför i idrott i kamp om medaljer
ävlas i tävlan?


Allt är dock bra som det är eller bättre
sök ingen strid som du kanske förlorar
minns att om etthundra år eller mindre
alla är döda.


Med ett lappri lefver man nöjd - låt vara
Blott ett saltkar, gånget i arf, på bordet
Glimmar - der ej slemma begär och ängslan
Snappa ens slummer.

E. Klipspringer/Q. Horatius Flaccus

Wien, december 2006