Flarnfri schalottenlök


Arkiv juni 2010
Bengt O.
Inlägg
2010 06 30
Fallet Sigrid Gillner
För en tid sedan fästes min uppmärksamhet vid en bok med rubricerade namn via Den långsamma bloggen

Boken visade sig vara en fascinerande berättelse om en kvinna som under 1930 och 40-talen genomgick en förvandling från brinnande socialist och förkämpe för demokrati och kvinnors lika rättigheter till att hylla Hitler och den framväxande nationalsocialismen. Hur kunde detta ske? När jag läst boken förstår jag att Gillner hela tiden stod fast vid sina ideal. Det var inte hon som förändrades men när hon blev besviken på socialdemokratin föll hon för de idealistiska locktoner som nazismen i början använde i propagandasyfte. Hon insåg till slut att hon blivit lurad och sjönk ner i ett bottenlöst självförakt.

Kan vi dra några paralleller till vår egen tid med dess politiska utveckling? Finns det liknande förlockelser idag för den som blivit besviken t.ex. på socialism eller liberalism? Jag berättar huvuddragen i denna historia och gör några tentativa reflektioner om dess relevans för vår egen tid och det "klerkernas förräderi" som alltmer breder ut sig i Sverige.

Texten är litet lång men jag hade inte tid att skriva kortare. Gå alltså, om ni vill, till min essä: Fallet Sigrid Gillner. Tack Lennart Erling för uppslaget.

 

arkivlänk   


 
2010 06 29
Ännu en synpunkt att inte bry sig om
I Dagens Nyheter skriver en "bebyggelsehistoriker" om nya Slussen och sågar missFosterförslaget totalt.  Artikeln är värd att läsa därför att den kort och koncist och på ett överskådligt sätt beskriver nackdelarna med det liggande förslaget. Den är också delvis en polemik mot en tidigare artikel av en person som vill bygga så många hus som möjligt på Slussen. Den tar också upp problemen med saltvattensflödet, något  som vi ifrågasatt redan i början av diskussionen. Men just i denna fråga har "ekologer" och miljöaktivister hållit sig förvånansvärt lågt.

Men hur ser egentligen det senaste förslaget ut? Det har varit många bud och en förvirrande diskussion som väl egentligen endast kan syfta till blanda bort korten för dem som vill behålla Slussen som en öppen plats med utsikt åt alla håll. Men antag att det foto som illustrerar Rasmus Waerns (som varit med och utformat Fosterförslaget)  senaste inlägg är representativt. En dylik inbetonering av Slussen kan enbart ha föreslagits av grupper eller företag som har egna ekonomiska intressen att bevaka.

Det socialdemokratiska förslaget vore ett stort steg framåt. Men även det innehåller en stor betongkartong på Södermalmstorg. Märkligt att vi inte kan få ha öppningen från Götgatan och Hornsgatan ifred. Det är av största vikt att motståndet mot de liggande förslagen inte sviktar nu sedan kommunfullmäktige har tagit något slags principbeslut som nu skall "detaljutformas" av tjänstemän och konsulter där åtminstone den senare gruppen har egna intressen i att bygga.

Inför höstens kommunalval måste alla partier lägga fram tydliga förslag om hur man tänker sig Slussens framtid.

Parollen måste förbli:  Inga hus på Slussen!

arkivlänk   


Anm.: Rubriken syftar på att en "bebyggelsehistorieker" väl måste räknas som en person tillhörande en "försvinnande liten minoritet" som intresserar sig för "estetiska värden som historia, kuriosa och utsikter". Liksom till äldre personer bör man enligt en skribent på YIMBY, som får medhåll av andra kommentatorer, inte lyssna på dessa.


2010 06 25
Från gravens brädd
MIdsommaraftons kväll. Utaikt från Bastugatan under kvällspromenaden.

Om Slussenbebyggarna får sin vilja fram försvinner denna glimt av Strömmen och ersätts av en glaslåda eller betongkartong.

Det är bara en av de glimtar från olika Södergator som kommer att försvinna.

Men enligt en auktoritativ utsago skall ni inte bry er om vad en "försvinnade liten minoritet" till vilken vi tillhör tycker. Eftersom vi inte är "verksamma inom  arkitektur, kultur och massmedia" -en grupp som man heller inte behöver bry sig om, intresserad av "estetiska värden" och "kuriosa" som den är - antar vi att det är förhållandet att vi troligen inte kommer att  överleva Slussens färdigställande som diskvalificerar oss.  Nu vill vi ju i och för sig att även våra barn och barnbarn skall få fortsätta att uppleva Söderstämningen, skildrad i litteratur och visor och upplevd genom strövtåg i stadsdelen. Men får man tro skribenten på YIMBY så räknas det inte. Annat än som kuriosa.

2010 06 24
Precis som vi trodde


Skönt att äntligen få detta bekräftat. Men varför bara  "västvärlden"?

2010 06 21
Slussen - Osynliga tjänstemän och veliga politiker
Kryssningsfartyget "Europa" ankrat på Strömmen. Utsikt från Götgatan/Peter Myndes Backe idag på morgonen. I framtiden blir det till att stirra på en glaslåda eller en betongkartong.


Dagens beslut i Stockholms kommunfullmäktige angående nya Slussen ter sig -åtminstone t.v.-  utomordentligt oklart. Enligt Dagens Nyheter har beslut tagits om finansieringen men det är nu upp till tjänstemännen att börja (!) arbeta med "trafiklösningarna" medan olika nämnder skall börja (!) utarbeta en detaljplan. Oppositionsborgarrådet är nöjd med beslutet men menar att det nu blir en "stor diskussion om bland annat hur husen ska se ut, vilken vy som ska bevaras och hur kulturinstitutioner ska få plats. " Enligt Svenska Dagbladet  innebär finaniseringen bl.a. att staten och SL (!) skall skjuta till ca 2 miljarder kronor. Man har 12 punkter som måste diskuteras och utredas, innefattande praktiskt taget allt som förekommit i diskussionen hittills, antalet broar, antalet filer på motorvägen, antalet hus och deras utseende osv. Oroande är att oppositionen, enligt Sv.D. vill ha ett kulturhus på Slussen. Vi har iofs åtskiliga gånger pläderat för att bygga offentliga byggnader i.st.f. de odemokratiska kontorshusen om man nu måste bygga hus på Slussen! Men utgångspunkten måste vara att inga hus överhuvudtaget skall byggas på Södermalmstorg eller framför Katarinahissen..

Maria Schottenius skrev i går en mycket bra artikel under rubriken Slaget om Slussen. Hon letar förgäves efter folk i ansvarig ställning som verkligen vill genomföra Fosterförslaget men finner praktiskt taget inga, enbart anonyma tjänstemän och avgångna politiker. Hon finner "en väv av kompromissande politiker och tjänstemän, som i tio år undan för undan bytts ut. Få av dem har hela bilden." Scottenius artikel bekräftar på ett strålande sätt det vi skrev nedan under rubriken "Klerkernas förräderi." Hon ställer frågan: "Ska vi bygga om Slussen efter ett förslag som ingen vill ha? Ska vi verkligen stå ut med att Katarinahissen stympas ovan jord, resten är nergrävd i ett schakt? Och att man från Gamla Stan i stället för en sluttning möter en jättehög vägg på Södersidan? Att utsikten mot vattnet från Södermalmstorg och Ryssgården försvinner på grund av den nya markhöjden, och att det brakar en motorväg in i Gamla Stan? "

Den (hittills) absoluta bottennivån i Slussen debatten hittar vi idag i en artikel av Magnus Orest på Yimbys site. Det är svårt att hålla en vettig debatton när man läser Orests synpunkter. De går i huvudsak ut på att synpunkter från äldre personer eller personer verksamma inom  "arkitektur, kultur och massmedia"  inte bör beaktas eftersom de antingen kommer att vara döda när nya Slussen är klar eller utgör en "försvinnande liten minoritet" som bara intresserar sig för  "estetiska värden som historia, kuriosa och utsikter ". Förvånansvärt -och möjligen beundransvärt- att någon vågar uttrycka sina odemokratiska och människoföraktande synpunkter så klart. (Ang. åldersdiskriminering: på kvällens "clubbing" på Frihet i Blå Bodarne där samtliga deltagare var motståndare till Fosterförslaget och husbyggnad på Slussen var alla utom  Flarnfris utsände ungdomar eller på sin höjd i allra yngsta medelåldern. Men kanske var de vilseledda av "estetiska värden" eller lockades av de alkoholfria läskedrycker man kunde köpa för 20 spänn pappmuggen.)

Varken Yimbyiterna (de flesta) eller de beslutande politkerna verkar veta särskilt mycket om intertemporal resursfördelning. Resultatet blir suboptimala beslut som missgynnar både dagens och framtidens befolkning.

Kanske ippdagas det så småningom vad som verkligen beslutades i kommunfullmäktige idag. Men en sak är klar: det har aldrig varit viktigare att mobilisera motståndet mot vandaliseringen av en av Stockholms viktigaste platser, driven av profitbegär, politiska korttidsperspektiv eller postmodernistisk historielöshet. Det gäller att inte förtröttas. Kommunpolitikerna måste inse konsekvenserna av att genomföra "ett förslag som ingen vill ha."  "Klerkerna",  de anonyma tjänstemännen, arvodeskåta konsulter och ansvarslösa "stadsförnyare" måste avslöjas för vad de är.  De som anser att vissa människors eller gruppers synpunkter inte behöver beaktas är redan avslöjade.


2010 06 19
Slussen - klerkernas förräderi
Utsikten från Katarinahissen 18/6 2010. Kolingsborg behöver vi inte men hur mycket i övrigt blir kvar om Berlinmuren smälls upp?

Vi citerar från ett exklusivt inredningsmagasin som damp ner i brevlådan. "Akustiker"  Olle Markstedt och arkitekt Lars Liedegren skriver:

"Hur kommer det sig att politikerna nu enats om att välja en motorväg över Gamla Stan?

Vi tror att svaret är både enkelt och naturligt nämligen att det inte är våra folkvalda som väljer? Tittar man närmare på det beslutsunderlag som legat till grund för beslutet så förstår man att det egentligen är tjänstemän och konsulter som i grunden fattar de viktiga besluten. Politiker blir som marionetter om de själva inte börjar tänka.

Tjänstemän har anlitat internationellt kända arkitekter som, utan kunskap om vår kultur, med futuristiska bilder lurat oss medborgare att välja mellan olika varianter av samma motorväg. ....Att i konferensrum och utställningshallar utvärdera förslag till stadsgestaltning utifrån bilder och modeller är som att försöka lyssna på musik genom att läsa noter
."

På Flarnfri har vi i stort sett gett upp kritiken mot motorvägen. De får väl bygga den bara det inte blir några hus på Slussen. Men vad händer egentligen med de gamla tullmagasinen och restaurangerna med utsikt över Strömmern?  Och -om vi förstått det rätt- ungefär framme vid Slottsbacken kommer de två yttersta filerna att upphöra och trafiken ledas in i mittfilerna. Var och en med någon erfarenhet av motorvägskörning vet att det är just i en sådan situation som köer bildas och olyckor sker. Och håller gamla Strömbron verkligen för den trafikökning som säkerligen kommer när bilisterna  lockas av möjligheten till en bred och fin genomfart från Hornsgatan över Skeppsbron?

Beträffande husen så är väl missFosterförslaget nu torpederat och stöds enbart av centerpartiet. Men vad kommer i stället  när det kommersiella värdet av fina kontorsbyggnader på default.htm
 skall exploateras?


2010 06 18
Haga bur
Läs artikeln med rubricerade namn i Dagens Nyheter.

 "...hela Hagaparkens karaktär har förändrats. En ny, bred gångväg har anlagts invid staketet, träd har avverkats och nya häckar av hybrididegran har planteras. Nedanför Haga slott ska en brygga privatiseras och våtängarna har därför dränerats."

För en utomstående - och sällan har jag mera känt mig som en sådan som under denna Sverigesejour-  verkar det ofattbart att regering, riksdag, skattebetalare, kommunalfullmäktige och allmänhet i stort har accepterat denna rovdrift utan protester. Till råga på allt har regeringen ställt det så att detta slott -tillhörigt staten- i praktiken skänkts bort till kungen. Om prinsessparet skulle flytta därifrån är det kungen -inte regeringen- som bestämmer vad som skall hända därefter.

Ursprungligen hade jag väl tänkt att även en borgerlig och konservativ regering nu för tiden skulle ha en mer modern och upplyst attityd än på Jarl Hjalmarssons tid.  Men det är samma gamla kungafjäsk som under Gustav V et cons.

Ner med monarkin!  Leve republiken.


2010 06 16
Kommentarer
Som eventuella läsare kanske märkt fungerar inte "Senaste kommentarer" f.t. vilket är ytterst irriterande eftersom kommentarer på äldre inlägg riskerar att glömmas bort.  Jag har  anmält detta till företaget ("join the real-time web") som har lovat att undersöka saken.

Det kunde jag också ha lovat.
Uppdatering 2010 06 18: "Senaste kommentarer" trasslar igen.

2010 06 14
På förekommen anledning
Dagspress och bloggare rasar över det öronbedövande ljudet från vuvuzelan under teveutsändningarna från fotbollsvm i Sydafrika.  Bl.a. Nigerias biträdande förbundskapten Andersson är upprörd.  Förbud har krävts men idag säger tydligen FIFA-chefen att man måste acceptera oljudet.

Nu är det emellertid så att det här är Sydafrikas VM, anordnat mot många odds, där man bjudit in hela världen och gjort allt för att få folka att känna sig välkomna. Stoltheten över att ha kunnat anordna ett evenemang av denna storlek är enorm. Att då kräva förbud mot en av värdlandets traditioner, för att den är störande för oss, är väl strängt taget inte annat än neo-kolonialism.  Ett förbud skulle naturligtvis skapa en enorm animositet och en känsla i Sydafrika  av att ha blivit illa behandlad av europeiska och andra rika nationer.

En journalist i Expressen skriver att han föredrar tutandet fram för de vulgära könsordsramsor som enligt honom vrålas som standard på svenska arenor. Tänk om utländska gäster -exempelvis från ett muslimskt land- skulle kräva förbud mot svenska hejaklackar vid ett internationellt arrangemang?

Vi har nog av konflikter och spänningar i världen. Den som är verkligt störd kan alltid koppla av TV-ljudet och lyssna på radiokommentarerna i stället.

arkivlänk   


Anm.:  Den anledning som är förekommen är att en kommentar av ungefär ovanstående innehåll uppenbarligen inte godkändes hos en av mina favoritbloggare som därmed delar en förtjänstfull plats med trotskisten Svensson och riksdagsman Max Andersson (mp).


 
2010 06 12
Love and Marriage...
På en av serveringarna på Arlanda ("Offical Love Airport") plockade vi åt oss en störtskyltad Ramlösaflaska med texten "Gratis." Först när vi kom hem märkte vi att det inte alls stod "Gratis" utan snarare "Grattis" - tydligen Ramlösas blygsamma bidrag till firandet av den kommande statschefens förmälning. ("Statschef" - smaka på det...)

För att i någon mån gottgöra detta faux pas har vi snidat till en lökring med rubriken Love and Marriage. Tyvärr har vi dock inte lyckats tygla vårt republikanska (i europeisk mening) sinnelag även om det känns ensamt i Stockholm idag. Läs alltså gärna vidare här.
F.ö:arkivlänk   2010 06 11
In eigener Sache...
Det har varit tunt på bloggfronten den senste månaden.  Bl.a. har jag försökt koda om min website eller i vart fall denna "hemsida" - med mycken möda och stort besvär utan att egentligen  ha så mycket för besväret. Det är en historia som kanske kan berättas någon annan gång. T.v. vore jag ytterst tacksam om ev. läsare -särskilt sådana med Mac eller andra browsers än IE hörde av sig om det ser konstigt ut.

Jag hade hoppats kunna lösa mina kommentarsproblem men hittills utan framgång. Vi får dras med J-Skit t.v.

Det kommer några nya inlägg så småningom.