Flarnfri schalottenlök
Arkiv januri - februari 2010

 
Prenumerera
Subscribe with Bloglines

Annan rss-läsare:

Uppdateringar via Twitter
Senaste kommentarer:
 
 
 
 
 
 
   Bengt O
 
   
 
2010 01 31
Hemlandets söner. Och döttrar.
En egendomlig politisk strid har brutit ut i Österrike över något som borde kunna fixas på 10 minuter. Men det avleder ju från de verkliga problemen precis som Sahlins handväska. Se denna lökring.

arkivlänk                


 
2010 01 31
Gloomy Sunday


Skall aldrig vintern taga slut?
Kom, ljuva sol igen,
om du har strålar än,
och driv all köld ifrån oss ut!
Låt källors sorl och fåglars sång
få lätta min förtret,
att ej min enslighet
må bli för lång!
Men tänk, om ock din värma dreve bort
ett hjärtas köld och is.
hur då var årstid skulle vara kort
och som ett paradis!
Olof von Dalin
(När jag bingade texten fick jag frågan:  Were you looking for: "small aldi intern tanga slut" . Det var jag inte)

arkivlänk            2010 01 22
Litet kommentarsmeta


Jag har fått ett antal intressanta och välskrivna kommentarer både på avsnitten "Skyldig till skuld" och "Vatten på vår kran" (det senare en freudiansk felskrivning som GP upptäckte!). Det är litet tråkigt att det nya kommentarssystemet gör det
svårt både att upptäcka och att följa diskussionen. Jag gör mitt bästa genom att manuellt upplysa om när nya kommentarer kommit men tyvärr går det inte att länka direkt tillbaks till de enskilda kommentarerna eller till den post som kommenteras.

Nu skulle jag vilja föreslå alla er som kommenterar att inte använda funktionen "reply" utan i stället posta kommentarerna i tur och ordning. Ni gör självfallet som ni tycker är bäst men det skulle bli lättare att orientera sig om man fick alla kommentarer i kronologisk ordning även om de till äventyrs behandlar olika delfrågor.

Flera användare av "J-skit" ( Karins påhitt ;-) ) har samma synpunkt men företaget bryr sig inte om det eftersom det strider mot deras grundläggande affärsprincip. En kunnig bloggarkollega har lovat att försök hjälpa mig att få fram ett bättre system - vi får se hur det går.Hoppas att ni håller ut tills dess.

PS: Det ytterst sällsynta har inträffat att jag struktit en kommentar. Det berodde givetvis inte på att den anonyme kommentatorn inte gillade mina synpunkter på Sverige och euron ( jag gillar att bli motsagd!) utan på att det framfördes med ett vulgärt och tarvligt språkbruk.  Med det nya systemet kan man lämna helt anonyma kommentarer som dessutom inte går att spåra via ip-nummer. Även detta är medveten policy hos företaget - varför är svårt att förstå.


arkivlänk                  
 
2010 01 20
Skyldig till skuld - om Henrik Arnstads bok
Uppdatering 2010 01 21: Henrik Arnstad har läst och kommenterat mitt inlägg på sin blogg under rubriken: Blogrecension med fokus på Österrike.  Läs också de intressanta kommentarerna på min text.
En längre drapa som behandlar Henrik Arnstads bok om några länder som kämpade på Nazitysklands sida. Främst genom sitt kapitel om Finland har boken väckt en hel del förtrytelse, främst i Finland
 förstås.

Läs alltså gärna vår lökring just med rubriken Skyldig till skuld.


arkivlänk                 
2010 01 16
Vatten på vår kran


Låt mig få va i fre
varför ska jag va me
låt mig få slippa se
man betalar ju skatt för de
att dom ska ordna me
att fixa undan krig å sånt
en extra hacka vill jag gärna ge
för att få slippa se
En liten uppföljning till nedanstående. I gårdagens DN skriver prof. Lars Calmfors något som rubriksatts "Därför bör Sverige gå med i eurosamarbetet." Större delen av artikeln ägnar Calmfors åt att upprepa sin slutsatser från 1996 om att det kan vara si men att det å andra sidan kan vara så. (DN ledarsida tycker faktiskt att det är "tråkigt" att Calmforsutredningen i så stor utsträckning fått styra debatten.) Speciellt viktigt tycker C. att det är att rädda ansiktet vad det gäller "asymmetriska störningar"  trots att utvecklingen väl visat att i den mån sådana förekommer just valutasamarbetet har utgjort en stabiliserande faktor. (Vi avstår från att här diskutera den övertro på penningpolitiken som Calmfors och en stor mängd ekonomer fortfarande tycks ha).

Men hast Du mir gesehen! I slutet av artikeln lyckas Calmfors -ehuru uppenbart motvilligt- komma fram till slutsatsen att det kanske inte är självklart att man skall diskutera utifrån ett strikt "svenskt nyttoperspektiv." Man kanske rentav kan "diskutera utifrån ett mer allmäneuropeiskt perspektiv."   Och då kanske man möjligen kan komma fram till att det inte är riktigt rätt att Sveriges skall "vinna fördelar på andras bekostnad" utan kanske t.o.m. kan vara med och bidra till  "ökad politisk integration i Europa."  Och så förvandlas Saulus med en sista kraftansträngning till Paulus och rekommenderar att Sverige skall införa euron. Man riktigt ser hur Calmfors drar ett djupt andetag och med något pressat i blicken avslutar med  att säga att debatten förmodligen skulle "vinna på att fokusera mer på sådana aspekter och mindre på snäva och osäkra nationella nyttokalkyler. "

Nu kan ju den eventuelle läsaren fundera på hur väl sådana argument  -som alltså övrensstämmer med dem som vi själva försökt framföra i över 10 år-  skulle stå sig mot  "vi skall inte föra över makten över valutan från de folkvalda till ett gäng överbetalda bankdirektörer i Frankfurt" eller "grymma djurtransporter" eller något om kvinnor eller tjurfäktningar eller "Lavaldomen."  Irrelevant i sammanhanget? Ingenting som kan tjäna den snäva nationalismens intressen kan vara irrelevant.

(För säkerhets skull: "De folkvalda" har idag inget inflytande över svensk penningpolitik, den ligger helt i händerna på anställda tjänstemän.)


arkivlänk                 
2010 01 14
En dålig idé
(Det här hade normalt blivit en "Lökring" men publiceras här på första sidan pga kommentarsproblemen.)
I gårdagens DN finns en artikel kallad "Dags att på nytt debattera om Sverige ska införa euron"  undertecknad av tre representanter för m, c resp. kd. Folkpartiet har redan uttalat sig positivt i frågan.

Ingresskrivarna på DN tror att det betyder att "tre av fyra allianspartier kräver" etc etc. Undertecknarna har visserligen framträdande poster inom repektive parti men innan partierna tar officiell ställning är det mycket långt. Troligare är väl att artikeln främst får till resultat att mobilisera euromotståndarna i respektive parti eller att åtminstone att Reinfeldt uttalar att frågan inte blir aktuell, detta för att inte ytterligare skrämma väljaropinionen och ge europamotståndarna inom s och vp ammunition. Att lyfta frågan just nu inför höstens val vore gefundenes fressen för vänsterpopulismen.

Så vad är det man kräver? Ytterligare "debatt" och "utredning."  Som utgångspunkt tar de tre undertecknarna ekonomiska argument om internationell handel och ökad ekonomisk rörlighet. De "politiska" argumenten väger inte lika tungt menar man men det är trots allt "en fråga om ledarskap och om vår syn på Europasamarbetet ".

Den olycksaliga folkomröstningen, i strid mot internationella förpliktelser, försenade införande av euron med mer än tio år. Det finns ingen anledning att tro att en ny "debatt" och t.o.m. en ny folkomröstning skulle få en annan utgång. Förespråkarna skulle driva ekonomiska argument som nog väger ganska lätt  (vad betyder det för mig att "handeln" underlättas?), motståndarna skulle få möjligheten att vältra sig i populism och politikerförakt, kanske blandat med rena lögner som t.ex. Ohlys prat om "de folkvaldas" inflytande på penningpolitiken eller Winbergs påståenden om kvinnornas situation i EU (vad det nu hade med euron att göra).  Det finns ingen anledning att tro att resultatet skulle bli annorlunda den här gången - däremot skulle frågan begravas för ytterligare en tioårsperiod eller mer.

Det finns starka ekonomiska argument för att ansluta sig till euroområdet. Det finns dock ingen anledning att tro att detta skulle övertyga skeptiska väljare som säkert skulle få höra att  "Sverige klarat sig bättre än genomnittet för euroländerna" osv. Men det viktigaste skälet för deltagande är naturligtvis att Sverige borde vara en fullvärdig medlem i gemenskapen, ta ansvar i stället för att bara följa med, aktivt arbeta för den europeiska regionens utveckling och framtid (inte bara för det egna landets), visa sig solidarisk med andra deltagande länder och framför allt få det fulla inflytande som ett land på Sveriges ekonomiska nivå borde ha. (Under sitt ordförandskap hade Sveriges finansminister inte tillträde till eurogruppens sammanträden där den ekonomiska politiken för unionen behandlades.)

I takt med ytterligare ökad rörlighet och radikalt förbättrade kommunikationer mellan Skaninavien och övriga Europa kommer det naturligtvis att framstå som ännu mera groteskt att behöva "växla pengar", exempelvis för en sydsvensk som lättare kommer till Hamburg än till Stockholm. Eller till Köpenhamn för den delen när Danmark gått med. (1)

Till detta kommer naturligtvis Sveriges skyldighet att uppfylla sina förpliktelser. Sverige har inget förhandlat undantag i motsats till Danmark och England. Ungefär vartannat år tvingas Riksbanken och ECB till pinsamma krumbukter för att försöka visa att landet inte uppfyller kriterierna för införandet av euron. Naturligtvis gör Sverige det i motsats till ett antal medlemsländer som aldrig skulle släppas in om de ansökte nu.

Inget av dessa argument lär kunna övertyga en väljarkår som väl liksom förra gången skulle ta chansen att ge regeringen -vare sig den är höger eller vänster- en ordentlig näsbränna.  De tre skribenternas framstöt är en ordentlig björntjänst åt euroförespråkarna.

Bättre vore att låta fästningen falla av sin egen tyngd. Efter en tid kommer det orimliga och negativa i att stå utanför framstå så klart att något eller några partier kommer att vilja och våga ha införandet på sitt partiprogram. Frågan kan då avgöras i ordnade former i ställt för att guppa i ett nötskal på populismens upprörda ocean om vi säger så.

Not: Den danska kronan är, i motsats till den svenska, knuten till euron. På så sätt lyckas man med konststycket att dabbas av eventuella nackdelar utan att kuna utnyttja fördelarna.


arkivlänk                
 
2010 01 13
Litet metabloggning
Som några läsare har märkt har det trasslat till sig med kommentarsfunktionen på Flarnfri schalottenlök. Kommentarssystemet "Haloscan" som har fungerat till min fulla belåtenhet i många år har köpts upp av ett annat företag som har helt andra ambitioner. Som uttalat mål har man "death to comments" - oklart för mig vad man vill ha i stället annat än att det är "social networking" som gäller eftersom "Content is now connected through real-time streams".

Inget ont i det men det passar inte för den här bloggen. Man kan dock fortfarande lämna kommentarer  och det finns en kommentarsräknare under varje post. "Recent comments" är däremot helt oanvändbart och dessutom mycket fult.

Jag har testat ett par alternativa system bl.a. "disqus" och "intensedebate."  De är iofs mycket bättre än "Echo" men även de har ett par -ur min synvinkel- stora nackdelar. Så vitt jag förstår kommenterar man inte på de enskilda inläggen utan i en speciell avdelning på varje sida som dessutom alltid är öppen. Det skulle möjligen fungera för mina längre inlägg t.ex. under rubriken "Försök" men knappast här på framsidan.

Nu vet jag vad ni tänker: varför går du inte över till WordPress eller motsvarande? Jag har mina skäl för detta -och jag är inte ensam- men går inte in på dem nu. Tack för era välmenta råd och ursäkta att jag inte följer dem.

Praktiskt taget all tid som jag har kunnat ägna åt www har sedan 6/1 gått åt till att försöka lösa detta problem vilket delvis förklarar bristen på uppdateringar. Nu har jag -rent manuellt- lagt in en ruta med "Nya kommentarer" så att man skall kunna se om något nytt tillkommit. Men när man klickar på länken kommer man inte till den enskilda kommentaren utan till en ruta med alla kommentarer på inlägget ifråga. Men bättre än ingenting kanske.

Jag ger dock inte upp mina försök att få ett enkelt effektivt kommentarssystem där man klickar på en länk under inläggen och får upp en kommentarsruta som försvinner när man har postat en kommentar. Dessutom med en "recent comments" med direktlänkar till enskilda kommentarer. Den som kommenterar skall också kunna länka till sin egen eller andras siter.

Detta bara som en liten uppdatering.

arkivlänk                

2010 01 06
Mail från Iran

(Klicka för ett se hela mailet)
Strax före jul anlände ett mail från Iran med text på originalspråket. Våra kunskaper i farsi är begränsade och något översättningsprogram har vi inte lyckats finna. En iransk vän här i Wien hjälpte dock till med en översättning:

"In the name of god of friendship,

Dear friends who have signed the petition for my freedom. Greetings, while in prison I heard  the news of it from my interrogator and once I saw it. My family in their visits also informed me about it which made me extremely happy. Now that I am free is my duty to thank you all individually. I say from the bottom of my heart that you are all dear to me. Although I was held by people who do not attach much importance to the signatures but, for me hearing the news of all your kindness was very sweet.

I also like to thank the people who made the site although I do not know who they are. I am hoping that one day I be able to write a lot about a lot of things. I have now been sentenced to six years and waiting for the court to review my case.

Sied Mohammed Ali Abtahi"

Vi har skrivit flera inlägg om den tidigare vice presidenten och bloggaren Abtahi som fängslats och uppenbarligen torterats sedan han protesterat mot presidentvalet i Iran:

"It was a huge swindling" 2009 06 24

"It was a huge swindling" (in English) 2009 06 24

Diktaturens kreatur 2009 08 01

Diktaturens kreatur - uppdatering 2009 08 01

Diktaturens kreatur - ännu en uppdatering 2009 08 07 (Sevärda bilder av bloggaren vs. fången).

Abtahi har dömts till 6 års fängelse men frigivits mot borgen (en mycket hög summa) i avvaktan på nästa instans.

Sex år - hans brott är att han menade att presidentvalet inte gått rätt till och framförde detta offentligt.

Som han skriver hölls han fången av människor som inte bryr sig om protester. Men vetskapen om att nästan 100000 skrev under protestlistan kanske ändå var en ljusglimt i diktaturens mörka fängelsehålor.

 

arkivlänk                 
2010 01 05
Blott Barbariet var en gång fosterländskt
Med anledning av en diskussion i kommentarerna på bloggen Blott Sverige har vi skurit till en lökring med ovanstående rubrik. Det är egentligen en kommentar till ett inlägg som vi skrev 2005 med titeln Det låg ett skimmer över Tages dagar.

Alltsammans handlar om pastischer och parodier och hur omöjligt det är att göra sådana i dagens läge. Fredrik Reinfeldt var nog den siste som försökte med Tegnér.

arkivlänk                 
2010 01 02
Kommentarsfunktionen
Efter sju sorger och åtta bedrövelser har jag nu kommit så långt att det skall vara möjligt att lämna kommentarer igen. "Senaste kommentarer" fungerar fortfarande inte men det kanske löser sig inom ett par dagar.

Systemet innebär en klar försämring: ingen preview, mer klickande, kommentarsfönstret stängs inte automatiskt. För mig försämrade möjligheter: kommentarerna kommer inte upp i "preview in browser" utan sidan måste publiceras för att jag skall kunna se hur det ser ut. Dessutom kan jag inte kräva mailaddress - detta dock inget större problem med den kommentatorsskara jag hittills haft.

Kanske någon undrar varför ett nyare och dyrare system måste innebära en försämring. Det beror enligt bedrivarna på att det här inte är något kommentarssystem utan ett "socialt nätverk." Det finns en massa funktioner som jag inte implementerat som skulle innebära att andra blogginlägg, twitter, facebook och annat skulle registreras automatiskt förutsatt -antar jag- att alla taggar sina inlägg på samma sätt. Naturligtvis kunde det vara av intresse även om jag inte tror att så många twittrar om Per Landin eller skriver om Hamsun på Facebook. Men om man vill använda dessa funktioner ser kommentarsfältet otroligt plottrigt ut med massvis med ikoner och annat. Jag har minsann också fått veta att mitt sätt att använda kommentarerna  inte är OK dvs. att jag skriver ett längre inlägg, ni säger vad ni tycker och jag svarar på detta.  Då skall man ha ett "forum" i stället. Kommentarer är till för snabba meddelanden typ "Chinese or pizza?",  "Kaffe+bulle på Konditori Chic"  eller dyl.  beroende på att "Content used to be connected by links; Content is now connected through real-time streams." Företagets stolta motto är också: "death of comments."

Men vi kör väl ett tag till. Hoppas ni ställer upp trots det extra klickande ni måste gå igenom. Jag letar efter alternativ och tar tacksamt emot tips.

arkivlänk                


Tillägg: Jag ser att två kommentarer, en från Gunnar och en från Fredrik, samt mina svar som kom i skarven har försvunnit. Jag ber om ursäkt för detta. Äldre kommentarer verkar dock finnas kvar.


 
 
Bloggteman:
 
Stockholm
Sverige
Wien
 
 
Hur prinsen av Melite dog i Piteå
Svarta fanor eller bara gnäll?
Var Selma Lagerlöf nazist?
De vikande skymningarnas ryttare