Flarnfri schalottenlök

Bengt O.
Inlägg
2010 08 29
Humorfestival!!!
På den välkommenterade bloggen Lotten skriver Lotten ett antal inlägg om en "svensk humorfestival" som hon besökt. Hoppas hon hade roligt. I en kommentar skrev vi att begreppet "svensk humor" måste betraktas som en motsägelse i sig och att vi under ca 10 års någorlunda regelbundna besök i Sverige aldrig lyckats skratta åt de vulgariteter och kroppsskämt, ofta med rasistiska undertoner, som de s.k. ståupparna vräker ur sig.

Många har pekat på frånvaron av politisk satir i Sverige. Ett av de pinsammaste försöken i den riktningen har vi kunnat se under de pågående partiledarutfrågningarna då en man vid namn Dorsin fått framföra humorlösa och klumpiga sånger, hittills om Mona Sahlin och Jan Björklund. (Om man vill ta upp de vanligaste fördomarna om dessa politiker -slarvig privatekonomi, lättkränkthet, hårda tag i klassrummet osv.- räcker det ju inte med att bara räkna upp dess ting rakt av i sång. De bör väl framkomma litet mera indirekt t.ex. i parodins eller ironins form. Annars blir det ju bara klumpigt. Men hur som helst blir det tjatigt, vi har hört det förut liksom.)

Emellertid. Vi tar oss friheten att återpublicera dessa Stofiliska funderingar från 2006. Så tyckte vi då om svensk humor och popmusik och så tycker vi fortfarande vilket naturligtvis är ett tecken på stelnade värderingar och fossil verklighetsuppfattning.  Yep.

arkivlänk   

Not: I ett senare inlägg på den citerade bloggen kan man se ett exempel på den "humor" som bjöds. Scrolla ner till "Arrhed sjunger improviserat om basketbollar."  What's the point? Vi tycker att Lotten själv är betydligt roligare.


2010 08 24
2.14
Ett försök bättre lämnat oförsökt.

2010 08 19
Riksteatern lär sig aldrig
 
 
Att sila mygg och svälja kameler anses ju vara ett allvarligt
     fel.
Men å andra sidan kan man ju möjligen svälja mygg men
     hur kan man sila en kamel?
E. Klipspringer


Riksteatern har anordnat en klotterfestival på Södra teatern och som väntat ledde detta till  omfattande förstörelse på delar av Södermalm. Medan andra talar om "gatukonst" osv. säger Stockholms stad utan omsvep på sin webbplats:

Graffitikulturen lockar in i brottsverksamhet
Klotter är brottsligt och straffbart. Graffitin blir en väg in i en subkultur med andra normer och värderingar än i övriga samhället, där många redan i unga år försätter sig i situationer som ger stora skulder och skadeståndsanspråk som följer dem resten av livet.
Barn och ungdomar dras in i ett beroendeliknande behov, där bruket av droger och annan brottslighet är överrepresenterat.

Så är det ju också. Man tycker att Riksteatern som redan gjort sig medskyldig - tillsammans med Lars Norén- till polismorden i Malexander borde ha tänkt sig för två gånger. Men driften att vara politisk korrekt tar tydligen överhanden.  Dock kan man fråga sig varför den extremt obetydliga grupp som räknar klotter, vandalisering av tunnelbanevagnar och fingerade självmordsförsök som "konst"  skall få sätta normerna i detta sammanhang.

Det behövs bara en kort promenad genom valfri stadsdel i Stockholm för att se att Stockholms stads stolta proklamationer och politikernas löften om att ta bort klotter inom 24 tummar bara är luft och nonsens. Däremot kan man läsa i Metro hur "illegal affischering kostar stockholmarna miljoner" och att man därför anställt 150 (!) "värdar" med uppgift att hålla Stockholm rent, bl.a. genom att varje vecka riva ner "tusentals affischer".  Så här kan det se ut:

Nu kanske bilden inte är helt representativ. Det är strängt taget möjligt att de flesta affischerna satts upp av ett privat kommersiellt företag vilket naturligtvis får anses som olagligt. Men normalt sett domineras väggen av små oberoende teatrar eller musikgrupper eller festivaler ute i en avlägsen landsort. För att inte tala om förhoppningsfulla företagare inom astrologi- eller tarotbranschen, livsstilcoacher eller poeter som aldrig kan bli publicerade. Och förstås den allestädes närvarande Ernesto Guerra. Med andra ord ett uttryck för en livaktig subkultur som gör storstaden levbar. Men det är fråga om människor som har något att erbjuda eller ett budskap att meddela i motsats till det infantila och meningslösa "taggandet."

Men Stockholms stad skickar nu ut en armé av "värdar" som river ner dessa trevliga affischer och vad händer då. Jo under ytan får vi se exempelvis:


Det tar man inte bort. Det räknas väl förmodligen som "gatukonst" inom "grafittikulturen"

Nu är det väl inte troligt att några progressiva representanter för hip-hoprörelsen hamnar i denna lugna del av bloggosfären men om någon ändå skulle hitta hit via Google eller så, vill vi citera och instämma med en annan bloggare:

Det finns ingen skillnad mellan de brottslingar som kallar sig grafittikonstnärer och de som ägnar sig åt skadegörelse för att de tycker att det är coolt. Det är samma människor. Det är det olagliga i det hela som är själva drivkraften. Alla försök att dämpa klotter med att tillhandahålla lagliga klotterväggar är dömda att misslyckas.

arkivlänk   


2010 08 18
A:lfr-d V:stl-nd redivivus. (A:lfr-d lever än!)
Pekoral skrivs sällan eller aldrig nu för tiden. Pekoral uppstår när mindre poeter fyllda av entusiasm försöker efterlikna stora förebilder eller med hjärtat fullt av kärlek söker ge uttryck för nobla känslor som fosterlandskärlek, naturens skönhet , moderskap osv. Viljan finns men förmågan räcker inte till. Nu för tiden finns dock inga förebilder att se upp till eller efterhärma och har man några ädla känslor är det bäst att inte låtsas om det.

Eller kanske man kan vända på det inledande påståendet. Det mesta som numera skrivs inom poesibranschen kanske kan beskrivas som pekoral men det förlorar sin verkan i och med att vi inte har några referenspunkter. Huvudsakligen verkar modern poesi bestå i ett intensivt rotande i författarens inre vilket sedan ger upphov till obegripliga obegripligheter. (Det finns begripliga obegripligheter exempelvis hos Ekelöf, Martinson eller Lindegren men det är en annan sak.)

A:lfr-d skrev de bästa pekoralen men sedda som Nils Hasselskogs verk blir det möjligen satir eller ofta äkta poesi jämförbar med exempelvis Birger Sjöberg eller Bo Setterlind.  Ädelpekoral är för finsmakare. Deras entusiasm får absolut inte förväxlas med hån eller skadeglädje eller förakt för mindre begåvade skalder. Tvärtom, att träffa på och läsa ett högklassigt pekoral  kan vara en sofistikerad njutning, väl i klass med den som bereds av ädlare litteratur.

Eftersom pekoral inte längre finns, skrivs eller märks blir glädjen desto större när man trots allt träffar på något. Därför är det oss ett stort nöje att här in extenso återge "Kristinehamns egen millenniedikt", prydligt  förevigad på en tyvärr med  tiden något grönärgad metallplatta bland de de lummiga träden längs Varnans strand:

Klockorna ringa i nyårsnatten,
millennieskifte framför oss står
Klangen går ut över land och vatten,
tankarna kommer, tankarna går
till seklet som svunnit och nutiden når
av händelser gångna i hundratals år.

Av kloster, kyrkor och konungamakter
borgare, bönder kom till våra trakter.
Av mänskor och gårdar en by blev en ort,
som fick namnet Bro vid Varnans port.

En drottning gav namn åt vår stad,
Kristina det skrevs på historiens blad.
Åren förborgat vad sedan har hänt,
minnen finnes som sattes på pränt.

Handel och sjöfart gav staden liv.
Utskeppning av järn ett säkert giv
från smedjor och hyttor till Vänerns strand
från hamnen att föras till annat land.

Saxholmen, sägenomspunnen ö
i Ölmeviken, i Vänersjö
en storman byggde en reslig borg,
att över vikens inlopp ha försorg.
Var han en Saxe, en konungens man?
Därom vet ingen. Vad betydde han?

Historiens vingslag vi känner i vinden
från suset i träden, från eken, från linden
och jorden och vattnet från allting som är.
Välsigna vår stad, vårt land som framtiden bär

Fjärran från all referenslitteratur kan vi inte som jämförelse erbjuda er någon av A:lfr-ds hyllningar till sin hemstad och dess historia eller hans tankar i någon "blått kontemplativ" nyårsnatt. Bästa jämförelsen vore dock Tyra Normans ode till Lidköping inklusive de faror som lurar på seglaren i Vänerns lömska skärgård. Kanske återkommer vi till detta något senare.

Hoppas ni förstår att avsikten inte är att göra narr av Kristinehamnsskalden utan enbart att visa ett fynd för eventuella konnässörer samt att placera dikten i dess, ja, litteraturhistoriska sammanhang.

arkivlänk   


2010 08 10
Förlåt och ursäkta!
Med ett roat småleende har vi nyligen läst ett antal artiklar och kommentarer om brist på hövlighet och hänsyn i Sverige och vad det kan tänkas bero på.  Bor man i en storstad får man inte förvänta sig alltför mycket av den varan och det gäller att leva med det.

Men om du själv är hövlig och artig kan det enligt experterna bero på "bristande social tillit" eller otillräcklig individfixering. (självsäkerhet). Det är ju inte så bra. Läs vår lökring  Ursäkta!  Enligt DN är Sverige som vanligt bäst, då behöver vi inte heller vara hövliga.

Ja ursäkta att vi besvärat er med detta.

2010 08 08
Friheten hotad!
Das böse ist immer und überall


Rätt som det är hotas frihet och integritet utan att man märker det. Det gäller att vara på sin vakt för integritetskränkarna är så lömska att de kan vara svåra att genomskåda. Så t.ex. är det bara en Sjörövarjenny i Norrtälje som upptäckt att en Wikipediakritisk artikel i SvD.  publicerats enbart för att dra uppmärksamheten från Wikileaks avslöjanden om Afghanistan.

Nu har väl IPRED och FRA ännu inte genomfört de hemskheter som utlovats (privat husrannsakan, livstids fängelse, spärrning av bankkonton) men man kan aldrig veta. Att det onda krafterna lurar där man minst anar det kan vi läsa i Guardian. En ledande amerikansk politiker har upptäckt att systemet med fria lånecyklar i städerna ingår i en komplott för att undertrycka den amerikanska friheten.

Även i Sverige, åtminstone i Stockholm, finns lånecyklar att hyra. Har Farmor Gun och andra kollat upp eventuella länkar till IPRED och FRA?

Farmor avviker f.ö. från (den ursprungliga) partilinjen hos pipipartiet genom att vilja undanta bilder på "dokumenterade sexuella övergrepp på barn"  från friheten. Andra typer av barnpornografiska framställningar skall tydligen vara tillåtna.

Vid varje val faller ett dussintals röster på Kalle Ankapartiet Den kokta grodans parti eller vår egen favorit  Planskilda korsningspartiet. Ni som funderar på att kasta bort er röst i det kommande valet kan väl överväga att rösta på något av dessa partier istället för PP så har ni åtminstone inte röstat för legalisering av narkotika, prostitution eller barnpornografi (med undantag för "dokumenterade sexuella övergrepp på barn".)

2010 08 05
En skiva ur verklighetens limpa

Anteckning hittad på en sittplats på buss 3. Stoff för en novell?

2010 08 01
En Södergrabb växer upp
Rubriken är tagen från en bok av stenhuggeriarbetare Cyrus Wallén som levde mellan 1885 och 1966.  Helt utan litterära ambitioner berättar Wallén sin historia för barn och barnbarn men ger oss därmed ett kulturhistoriskt dokument av oskattbart värde. Och roligt är det att läsa. Sen kan man ju tänka till litet om dåtidens människor, åtminstone de grupper som Wallén berättar om.

Boken finnas att låna på Stadsbiblioteket  Vi har skrivit en längre text om boken med rubriken En Södergrabb växer upp under denna länk.