Bengt O.
Flarnfri schalottenlök
Arkiv september 2009
 
   
 
 Inlägg
Innehåll, teknik och kommentarer
Aktuella texter

Första sidan 
Prenumerera:Subscribe with Bloglines
Annan rss-läsare:

Senaste kommentarer:
 
 
 
 
 
 
2009 09 28
Upprörande påverkningsförsök på svensk (!) politiker!
Vi hade just läst senaste numret av Grönköpings Veckoblad med aktuella artiklar bl.a. om en olaglig golfbana som anlagts vid Bergska sjön, Prydfestivalen samt att det nybildade konsortiet Kronegg ämnar köpa det konkurshotade Jönssonska hönseriet ("nu fattas bara några kommunala miljarder" för att det skall bli affär!).  Till synes sömlöst gick vi sedan över till SR:s Ekoredation och artikeln Frankrike försökte påverka FP-politiker. Riksdagsledamoten Camilla Lindberg berättar harmset om hur franska regeringen via sin ambassad har försökt påverka hennes ståndpunkt i en viss fråga. "Det känns väldigt konstig att de på den franska regeringens uppdrag talar om den franska åsikten och förmedlar den franska åsikten i inforamtionspolitiken där de tycker att vi har missuppfattat det hela "

Delar vi fullständigt fru ledamotskan L:s harm  över att personer -särskilt utländska dylika- med annan politisk uppfattning försöka påverka  en folkvald beslutsfattare. Själva idén att en svensk riksdagsledamot skulle ha missuppfattat någonting faller ju dessutom på sin egen orimlighet..


arkivlänk                


 
2009 09 27
Det tyska valet och andra val.
En hastigt avskuren lökring om utgången av det tyska valet och liknande tendenser i andra länder inte minst Sverige.

arkivlänk                


2009 09 24
Ingen kommer undan politiken. Inte ens grisarna.
Valplakat från Niedersachsen. "Säkerhet mitt i livet" lovar Henning Otte. Han säger ingenting om julskinkan.

F.ö.  Om ni hade rösträtt i Tyskland vilket parti skulle ni föredra? De som säger "Vårt land kan mer" eller de som säger "Vi har kraften"? Eller kanske de som säger "Det måste löna sig att arbeta". Har ni hört den förut?

Efter en lång resa genom Tyskland kan vi med säkerhet konstatera att CDU har de sötaste kandidaterna, tätt följt av de gröna. "Hjärta, erfarenhet och passion" lovar dessa damer och vad kan man mer begära?


arkivlänk                


 
2009 09 14
"Skam och förbannelse över de nidingar som gör detta"
Det är naturligtvis inte den lågmälde krönikören på Flarnfri schalottenlök som nedkallar denna förbannelse över de potentater och krösussorkar som beslutat om ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Men vi citerar den med ett visst välbehag. Med intresse ser vi att Kungliga Akademiens argumentation är byggd på exakt samma uppfattning som vi i blygsam mån försökt att göra oss till tolk för: det nuvarande förslaget sopar bort århundraden av historia och tradition och förstör några av Stockholms skönaste vyer.

Vi har skrivit en längre lökring om detta med rubriken "Skam och förbannelse över de nidingar som gör detta." Den som vill gå direkt till Konstakademiens protest kan läsa den här.

"Värre kan det inte bli" säger Akademien. Det är naturligtvis inte enbart fråga om Stockholms historia sedan 1935 då klöverbladet invigdes som stadsplanerare och politiker verkar tro. Vi hänvisar till våra inlägg om Ryssgården respektive Södermalmstorg.


arkivlänk                


 
2009 09 08
De stora oligarkernas dans
Idag väntas ett klart besked från General Motors om huruvida man tänker behålla Opel inom koncernen eller ej. Allt talar dock för detta och i Tyskland där man velat se en annan lösning har man tydligen resignerat.

Massmedia har uppenbarligen från första stund svalt Magnaaffären med hull och hår utan att göra några försök att närmare granska deras övertagandebud eller männen bakom detsamma. (Särskilt gäller detta naturligtvis svenska media i den mån man överhuvudtaget intresserat sig.) Först de senaste veckorna har kritiska artiklar börjat dyka upp i tyskspråkig press. Vi har samlat ihop litet bakgrundsinformation om de rovriddare som av politiska anledningar favoriseras av denn tyska regeringen. Ingen vacker läsning.

Se alltså: De stora oligarkernas dans. En lökring som nog blir bitter att tugga på för Angela Merkel och hennes industriminister Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester Freiherr von und zu Guttenberg .

Tidigare inlägg: (kronologisk ordning)

Ett ödesdigert misstag
Vad var det vi sa'
Merkel nyktrar till
Lätt sommarläsning
Kort uppdatering

Anm.: zu Guttenbergs alla namn och titlar ovan är tagna från Wikipedia men som alltid när det gäller denna källa är det omtvistat huruvida informationen är äkta eller bara bluff. Fr.o.m "Freiherr" är det dock riktigt ;-)  Artikeln om Opel är också i stort behov av omskrivning.

Uppdatering: Vi har för första -och förmodligen sista- gången försökt att uppdatera Wikipedia. Vi får se hur länge våra ändringar får stå kvar. Under alla omständigheter finns då ingen källa till våra inlägg eller till de tidningsartiklar de är grundade på vilket knappast kan kallas seriöst.arkivlänk                


 
2009 09 02
Ingenting är relativt
Tämligen obemärkt i svenska media (Se dock Sv.D 29/8 2009) har presidenten i den afrikanska republiken Mali tvingats dra tillbaka ett lagförslag som skulle ha förbättrat kvinnornas ställning i familj och samhälle, höjd giftermålsålder, rätt till skilsmässa, sekulära äktenskap, arv m.m.  Trycket från islamska organisationer och ledare som hotade med våld blev övermäktigt. "Vi måste följa koranen" säger en kvinnlig muslimsk ledare: kvinnan måste vara sin man underdånig och ta hand om famlj och barn även om hon är t.ex. regeringsmedlem.

I en särskild lökring har vi lagt upp utdrag ut nyhetsartiklar och intervjuer med motståndare till reformen: en skrämmande läsning präglad av intolerans, inskränkthet och blind underkastelse för en primitiv och brutal religion och en prästkast som skulle förlora sin maktställning om lagen blev verklighet.

Eller är det det? Samtidigt läser vi nämligen i en understreckare i SvD en diskussion om två nyutkomna svenska böcker om kulturrelativism där författaren till synes uppskattande refererar från böckerna "Enligt relativismen finns ju ingen kulturoberoende, objektivt giltig moral i vars namn vi skulle ha rätt att tvinga på andra folk traditioner och normer som är främmande för dem" och "människors handlingar och tänkande bör tolkas utifrån de unika historiska och sociala sammanhangen och att tolkaren måste undvika att oreflekterat tillämpa sin egen tids och sitt eget samhälles normer och föreställningar på främmande perioder och kulturer."  Visserligen diskuterar understreckaren olika grenar av relativism och vart en obegränsad sådan skulle kunna  leda men något direkt ställningstagande ser vi inte. Författaren håhar och hummar och menar å ena sidan och å andra sidan. Det är ett problem det här säger han och kliar sig i håret.

Var och en skapar sin egen sanning där den ena inte är sannare än den andra. Du skall inte tro att du kan operera en blindtarm bättre än jag bara för att du är kirurg. Nå, vi avstår från att diskutera kultur (och värde-) relativismen, bl.a. mot bakgrunden av det anförda exemplet borde den falla på sin egen orimlighet. Men det är ju en bekväm och till synes tolerant livsåskådning - ännu en teoretisk uppbackning för den ansvarsabdikation som numera genomsyrar samhället och som tillåter oss att i lugn och ro "förverkliga oss själva."

Men vi undrar en annan sak: Får man verkligen skriva på det sättet som vi gjorde ovan i andra paragrafen? Vi tänker på Göran Rosenberg igen: "Yttrandefriheten förutsätter kort sagt en kontinuerlig "avstämning" mellan medborgarna i ett samhälle om hur yttrandefriheten kan användas och hur det som yttras i offentligheten kan uppfattas och förstås."  Liksom kulturrelativismen leder den sortens tänkande som representeras av den Rosenbergska mjäkigheten obönhörligen till förvirring och i förlängningen till reaktion och förtryck. När koranen säger att kvinnan skall vara sin man underdånig måste vi då acceptera detta för att inte kränka våra muslimska medmänniskor? Tvärtom menar vi, vi bör upplysa dem om att de är offer för en  egennyttig prästkast som tolkar de "heliga" skrifterna i sitt eget intresse. Men respekten för imanen och moskén gör att det inte blir något välkommet budskap. Det kan vi se av reaktionen i Mali.

Genom att inte säga ifrån klart och i tid släpper vi in företeelser som har som direkt syfte att lösa upp samhällsstrukturen till förmån för nya makthavare. Före reformation och upplysning var dessa makthavare kyrkans män (ej kvinnor). Vill vi i relativismens och den kontinuerliga avstämningens namn ha det så igen?

Jaha, OK då.


Anm
: Vi undrar var Rosenberg som har så klara synpunkter på yttrandefrihet var när debatten om Aftonbladets artikel om organhandel rasade?arkivlänk                


 
2009 08 27
Aktiva människor medicinera aktivt!A propos inlägget Även Elgen privatiserad å denna site. Kan man ju som framg. av ovanstående ej säga annat än att marknadsföringen (reklamen) ingalunda hamnat s.m.s. på eftersläden. Elgens CEO, f.d. apotekare Clossemeyer, gnuggar händerna och väntar på bonus.


arkivlänk                


 
2009 08 26
Kort uppdatering av nedanstående
Der Standard rapporterar att ovissheten och oenigheten om Opelaffären är större än någonsin. Förutom GM självt finns nu ett belgiskt investeringsbolag och eventuellt Fiat -igen- med i bilden. Verheugen påpekar för tyska regeringen att beslutet måste fattas i Detroit. Industriministern och Merkel favoriserar som förut (varför?) Magna.

Så blir det när staten leker finansmäklare och omstruktureringsspecialist. Om regeringen ansett att det var väsentligt att behålla Opel med ungefär nuvarande sysselsättningsgrad i Tyskland skulle man givetvis omedelbart ha nationaliserat företaget,  restrukturerat det och drivit det i offentlig regi. När (om) verksamheten åter blivit lönsam och statens kostnader täckts kunde företaget ha sålts till  den privata sektorn.

Nu gnäller naturligtvis alla nyliberaler (typ Maud Olofsson, Norberg och Munkhammar) att "staten skall inte tillverka bilar."  Nej, kanske det men man skall inte uppträda som finansierings- eller investmentbolag heller. De "garantier" eller "lån" som nu delas ut för att få någon att vilja köpa Opel eller Saab drabbar -direkt- skattebetalarna. Skulle det hela -mot all förmodan- bli lönsamt går vinsten däremot till privata företagare och aktieägare.


arkivlänk                


(Anm.:  Tyvärr går det inte att länka direkt till artikeln i Der Standard. Verkligt synd, eftersom man har en hel "dossier" med artiklar om denna affär. Om någon verkligen vill göra sig besväret så är länken www.derstandard.at.  Sen får man gå till "Wirtschaft", därefter "Unternehmen" och sedan leta rätt på artiklar om Opel. Var och en av dem har en högerspalt med lista över alla relaterade artiklar.

Gammelmedia!


 
2009 08 25
Vad var det vi sa' ? (2)
Innan vi återgår till allvarligare ämnen på denna website vill vi gärna uppdatera våra eventuella läsare ang. Opel/Magnaaffären. (Om någon verkligen är intresserad hänvisar vi till Ett ödesdigert misstag, Vad var det vi sa' , Merkel nyktrar till och Lätt sommarläsning .) I dagens tyskspråkiga tidningar kan vi bl.a. läsa att GM nu inte alls vill sälja Opel utan tvärtom behålla det inom koncernen. Anledningen skulle vara att GM fått råg i ryggen efter godkännandet av sin restruktureringsplan. I vart fall kräver man betydligt större finansieringsinsats från de potentiella köparna.

Varför vi tog upp detta för svenska läsare litet perifera ämne var för att varna för den typ
 av finansiella rovriddare som representeras av Magnakoncernen och framför allt dess ledare Franz Stronach men väl också Koenigsegg som är aktuellt i SAAB-affären.  I båda fallen ytterst fantasifulla Monopolspelare som med ett minimum av egen kapitalinsats försöker snickra ihop paket med hjälp av av tvivelaktiga finansföretag, oftast från Ryssland, och biltillverkare;  allt för att komma över det stöd som desperata regeringar och EU kan ställa till förfogande i form av lån eller garantier, med andra ord skattepengar.  (Det länder den svenska regeringen till heder - i motsats till den tyska - att man satt klara gränser för hur långt man är villig att gå för att stödja en konkursmässig biltillverkare. Fast hur länge håller man stånd under ett valår?)

Både Opel och SAAB-affären demonstrerar den skenhelighet och det hyckleri som kännetecknar en marknadsekonomi med få aktörer.

Varför den tyska regeringen inte accepterade Fiats anbud är en politisk gåta. Vi får se hur det går. Troligen helt åt skogen i vilket fall ni skall komma ihåg var ni först läste det. Annars kan ni glömma hela saken.


arkivlänk                


 
2009 08 20
Hur prinsen av Melite dog i Piteå
Vi har lagt upp en längre berättelse med rubricerade namn. Den består av två sidor plus en sida med anmärkningar och källförteckningar och en sida med reproduktioner från en porträttsamling från 1700-talet, mödosamt reproducerad på KB till en kostnad av 54 spänn. Detta bara sagt så att ni vet vad som väntar er när ni klickar vidare.

Uppsatsen är en kraftigt reviderad och utökad version av ett inlägg på vår tidigare blogg "När jag ändå har ordet" som tog sin utgångspunkt i en mystisk plakett på det s.k.Räntmästarhuset vid Slussplan i Stockholm. Då var mycket omkring plaketten dunkelt och okänt men sedan dess har en hel del material tillkommit.

Hoppas ni har tid att läsa om prins Alexander av Imeretien, tsar Peters vän och vapenbroder, boktryckare och författare som charmade in sig hos Ulrika Eleonora men dog en ömklig död i Piteå.


arkivlänk                


 
2009 08 18
40 % babbel
Dagens Nyheter meddelar att 40 % av alla Twittermeddelanden består av "meningslöst babbel."  Det tror vi gärna men hur många % av verkligheten är babbel? Betydligt fler skulle vi tro.

En brödkant ur verklighetens limpa.

arkivlänk                


 
2009 08 15
Om Ernst Brunners Hornsgatan.
En omfattande lökring om Brunners omdiskuterade bok "Hornsgatan". Rubriken är Svarta fanor eller bara gnäll? Mest förvånas vi över recensenterna rödglödgade hat. Det måste avslöja kvaliteter i romanen som vi endast med viss tveksamhet hittar. Men spännande med en samtida skildring av Stockholm om än av ett något begränsat område. Men ett av de bästa.


arkivlänk                
 
2009 08 11
Dödens köpman på fri fot
Dagens Nyheter berättar just nu att en thailändsk domstol avslagit USA:s begäran att utlämnna "dödens köpman", den ökände ryske vapenhandlaren Viktor Bout till USA. Domstolen menar att "inte har auktoritet att straffa handlingar utförda av utlänningar mot andra utlänningar i ett annat land".  Ryssland är "nöjt" med beslutet säger DN.

Vi har skrivit om Bout flera gånger, senast  19/3 detta år.  BBC sände då en uppskakande dokumentär om denne hänsyslöse gangster som spridit död och förintelse särskilt i Afrika genom att sälja och transportera vapen till rogue states och olika rebellgrupper och krigsherrar. Trots att han länge varit efterlyst engagerades han senare av Englands regering för att flyga in vapen till Irakkriget. Vi skrev i mars: "Brittiska politikers uppträdande i sammanhanget var ett mästerstycke i hyckleri även för att vara från Blairs regering."  

Nu är han fri och kan väl snart återuppta sin lukrativa verksamhet.


arkivlänk                


2009 08 07
Diktaturens kreatur - ännu en uppdatering


Bloggaren Abtahi Fången Abtahi
Politisk aktivism ägnar vi oss sällan åt, vi sitter mest vid sidan om och fnyser. Inte heller tror vi att protester, namninsamlingar, demonstrationer osv. gör någon nytta.  Övergreppen av regimen i Iran mot oliktänkande skakar om oss. Där finns många, ofta unga, personer som förtjänar all vår sympati och understöd om vi kan ge något. Den brutalt mördade unga kvinnan Nedas öde upprör oss alla. Nog vill vi protestera om vi kan.

Kanske känns det mindre angeläget att  uppröras över behandlingen av en skäggig  teokratisk mulla som lovordat Khomeini och varit högt uppsatt i den islamistiska regeringen. Vi har försökt dra uppmärksamhet till Muhammad Ali Abtahi, tidigare vice president som fängslats, förnedrats och tvingats till förudmjukande utsagor. Bilderna ovan talar sitt tydliga språk.  Abtahi är också bloggare och vi undrar varför hans öde inte har väckt mera uppmärksamhet bland dessa.

Den som känner för det kan skriva på en protestlista på http://www.freeabtahi.com/?lang=en. Vi vet naturligtvis inte vilka som ligger bakom eller vad det yttersta syftet är men en underskrift  blir väl ändå en låt vara mikroskopisk protest mot behandlingen av en bloggarkollega som vågat protestera mot den rådande ordningen.

Vi fruktar dock att "rättvisan" kommer att ha sin gång enligt den gudomliga ordningen. Insha'Allah som man säger när man inte vill eller kan göra något och behöver skylla ifrån sig.


arkivlänk                


 
2009 08 01
Diktaturens kreatur (uppdatering)
Via oumbärliga Global Voices får vi uppdateringar ang. rättegången från farsispråkiga bloggare. Åtskilliga har publicerat "före" ooch "efter" bilder på samma sätt som vi gjort nedan. En bloggare skriver: "we could see evidence of torture and threats behind each word coming out of Abtahi's mouth. " En annan menar: "Dear Abtahi, we know you were under pressure and you family suffered a lot. You should know what you confess, we still love you. We support you. "


arkivlänk                


 
2009 08 01
Diktaturens kreatur
Vi berättade under rubriken "It was a huge swindling" om hur en av Irans tidigare vicepresidenter, bloggaren Muhammad Ali Abtahi, arresterats i juni. Sedan dess har det varit fullständigt tyst om Abtahi. Några oöversättbara tweets på farsi har varit de enda som nämnt hans namnn under de senaste veckorna.

Nu meddelar AFP att Abtahi tillsammans med ett antal oppositionella ställts inför rätta. Enligt en iransk nyhetsbyrå säger Abtahi i sitt vittnesmål att några oegentligheter inte hade förekommit vid presidentvalet och beklagade att reformister och oppositionsledare hade "förrått" ledaren Khamenei. "I say to all my friends and all friends who hear us, that the issue of fraud in Iran was a lie and was brought up to create riots so Iran becomes like Afghanistan and Iraq and suffers damage and hardship. " Han attackerar också den tidgare presidenten Khatami vars vice han var och och anklagar honom för förräderi.

Uttalandet kan kontrasteras mot hans sista blogginlägg från 13 /6 under rubriken "It was a huge swindling."  Det är ganska skrämmande att jämföra bilden av den skrattande jovialiske mullan på hans blogvinjett (som också finns i vårt länkade inlägg ovan) och de bilder från rättegången som publicerats idag. (en "twittrad" bild - jag vet inte hur länge länken håller. Se också AFP:s artikel, länkad ovan.) SE NEDAN!

Abtahi är säkerligen ingen demokrat i västerländsk mening och det är väl osäkert vad hans "reformism" egentligen innebär. Men hans öde visar med oönskad tydlighet hur den islamistiska "gudsstaten" behandlar dem som på minsta sätt avviker mot den officiella politiken.  Nyligen var det kommunistiska  länder som behandlade sina dissidenter så.  Den ena religionen är lika ond som den andra.

Enligt AFP riskerar de som fälls i rättegången 5 års fängelse eller värre.


arkivlänk                

Uppdatering:
Skall vi fildela så skall det väl vara för en god sak. Alltså:
Bloggaren Abtahi Fången Abtahi 
2009 07 30
En landshövding före sin tid
Nu vaknar andarna eller åtminstone en del av dem. Landshövding Marianne Samuelssons tilltag att bevilja en av öns största företagare undantag från strandskyddslagen tycks ha upprört många. Dessutom vägrar hon att ångra sig och säger: "Att ge dispenser .från strandskyddet är ett sätt att skapa en bra företagskultur på ön".  Dvs. det enda hon ångrar är att hennes ord blev inspelade "på band".  Ilskna kommentarer om gräddfiler och annat har inte låtit inte vänta på sig.

Den i vanliga fall ytterst verserade bloggaren Stefan Johansson, chefsdramaturg på Operan, är speciellt upprörd och kallar landshövdingen "fräck människa" och "gangster" och kräver att hon skall få sparken. En representant för styrelsen för miljöpartiet ur vars sköte landshövdingen sprungit menar att det är "skämmigt" och oacceptabelt. T.o.m Mats Odell skruvar litet generat på sig och menar att "Vi har i Sverige en grundlagsfäst princip som är en bergfast princip, att alla är lika inför lagen."

Jaha. Det var ju bra det. Allemansrätt och strandskydd är omistliga och unika värden i Sverige och får på inga sätt äventyras. Den upprörda reaktionen mot landshövdingens egenmäktiga handlande är naturligtvis ytterst välkommen.

Märkligt nog reagerade ingen när vi redan i augusti 2008 skrev om Den fina linjen. Med det menade vi att det inte var någon större skillnad mellan en entusiastisk politisk sakkunnig (m) som menade att "allemansrätt är socialism" och "en inskränkning utan like i äganderätten"  och regeringen som vill ha en ny strandskyddslag där kommunerna skall kunna "upphäva strandskyddet" om det "långsiktigt gagnar" kommunens intresse.  Regeringen uttrycker sig naturligtvis mera sofistikerat än sin politiska sakkunniga och beskriver det hela som ett sätt att "rationalisera planeringsprocessen." I samma anda har man tillsatt en utredning (också ett sofistikerat sätt) om hur man kan slopa gränsen för "svårföryngrad skog och fjällnära skog." Man får nämligen nu inte avverka där vilket naturligtvis också är "en inskränkning utan like."

Landshövdingen på Gotland har alltså bara varit en smula före sin tid men eljest helt handlat i regeringens anda och efter dess intentioner.  Även om Mats Odell - regeringens kanske svagaste nummer - skulle ta Marianne i örat är det nog ingen risk att den gotländske företagaren behöver riva de "golfhål", lusthus och den tennsiplan som han fått bygga på stranden. Money talks. En som verkligen förstått detta är  "entreprenören" och förre kulturrådgivaren Stael von Holstein som som menar att landshövdingen är den enda som fattat att man måste vara "rädd om entreprenörer" eftersom de är "de enda som kan skapa riktigt värde." Han är upprörd aver "jantelagen" och "drevet" mot  Samuelsson.

Kläm åt Samuelsson om hon har brutit mot för tillfället gällande lag men kom ihåg att regeringens förslag om att "rationalisera planeringsprocessen " eller "tillsätta en utredning" om avverkningen är en långt större fara för allemansrätt och strandskydd än ett enstaka övertramp på Gotland.


arkivlänk                


 
2009 07 24
Var Selma Lagerlöf nazist?
Naturligtvis inte. Men en nyss publicerad artikel av Bosse Schön på Newsmill försöker att dra in henne i det bruna hörnet. Vi försöker att reda ut begreppen och berättar dessutom om en alldeles riktig nazist som Selma faktiskt hade kontakt med. Läs vår text som just heter: Var Selma Lagerlöf nazist?arkivlänk                
 
2009 07 17
Mångfasseterad kulltur
Vi trodde att konsten att skriva en något så när vårdad svenska - eller engelska om man ville uttrycka sig på detta språk-  omfattades av begreppet "Kultur". Stockholms stads kulturförvaltning verkar vara av helt annorlunda uppfattning att döma av flerfärgsbroschyren "Kulturguide '09".  Vi acceperar naturligtvis förbehållslöst förvaltningens förklaring att den engelska texten skrivits "av ett upphandlat företag."

Allt om detta finner ni i en spiralformad lökring under rubriken Mångfasseterad kulltur. Där påpekas också ett allvarligt länkfel från "Stadsledningskontoret."

Vi ber om ursäkt för vår diskriminerande och hart när odemokratiska kultursyn. Hur skulle det se ut om man krävde att den som skrev på engelska skulle kunna engelska? Då blev det ju ett polariserat samhälle av rent Björklundska mått och så kan vi ju inte ha det.


arkivlänk