Bengt O.
Flarnfri schalottenlök
 

 

Lökring september 2009 Arkiv

 
 
Första sidan 
2009 09 27
Det tyska förbundsdagvalet
Redan efter den första prognosen står resultatet tämligen klart. Konservativa CDU/CSU förlorar något i procent men vinner i mandat. Liberala FDP gör det bästa valet i sin historia och har tillsammans med CDU/CSU en komfortabel majoritet. "Die Linke" under den tidigare socialdemokraten, en gång Willy Brandts kronprins, Oscar Lafontaine samt förre kommunistledaren i DDR Gregor Gysi gör ett strålande val, liksom, i något mindre utsträckning, de Gröna. Men båda dessa partier är och förblir i opposition utan reell möjlighet att påverka politiken.

Den stora förloraren är socialdemokraterna, SPD, som gör det sämsta valet i sin historia även om man förblir näst största parti. Varför får analysen de närmaste dagarna utvisa.

Idag har det också hållits val i Österrike i förbundslandet Oberösterreich. Utfallet är det detsamma med katastrof för socialdemokraterna och enorma framgångar för främlingsfientliga FPÖ. Tendens i Vorarlberg för en vecka sedan var liknande. I dagens val i Portugal väntas de regerande "socialisterna" förlora kraftigt.

I Danmark, England och Frankrike smälter socialdemokratin samman. Det är egentligen endast i Norge och Spanien som bilden är något annorlunda. Men Stoltenbergs seger var knapp och Zapatero lär knappast överleva nästa val.  Just i en period av ekonomisk kris, företagsnedläggningar och galopperande arbetslöshet har arbetarpartierna misslyckats.

Det är med all sannolikhet så att utvecklingen kommner att gå samma väg i Sverige nästa år. Socialdemokratin under Sahlin har inte lyckats formulera ett trovärdigt alternativ. Man har lånat för mycket av högeralliansen, man har samtidigt släppt in Ohly i finrummet. Man har inte lyckats koncentrera sig på frågor som väljarna uppfattar som attraktiva. Monas personliga framträdande inger inget förtroende: hon kysser Ingvar Oldsberg i TV, hon skriver hyllningsnekrologer till en pedofil popsångare. Hon omger sig med ett hov av puerila dagspresskolumnissor. Inget av detta går hem hos seriösa medborgare som har helt andra problem i vardagen. "Krängthets-" och HBT-frågor är inte speciellt prioriterade.

Socialdemokratins nederlag har olika orsaker i olika länder. Men den europeiska socialdemokratin som statsbärande parti är historia. Medborgarna får vänja sig vid andra partikonstellationer. Kanske återförenas SPD och Die Linke in Tyskland, kanske bryter ett desperat kd ut sig ur alliansen för att fånga upp de starka populistiska strömningarna som inget annat parti, vare sig till höger eller vänster, har vågat eller velat ta itu med.


arkivlänk                


Uppdatering 28/9 2009: I Portugal väntas "socialisterna" trots förlust av sin absoluta majoritet behålla makten. Jag noterar med ett  snett leende at en koalition av "anti-globalisation activists, ecologists, Trotskyists and Maoists" fått 16 mandat. Min kunskap om socialismens irrvägar är begränsad men Trotsky och Mao i samma lag?  

 
(klickbar bild)
2009 09 14
"Skam och förbannelse över de nidingar som gör detta"
Det är naturligtvis inte er lågmälde krönikör som utbrister i detta utan Kungliga Akademien för de fria konsterna via sin preses Mats Edblom. Det gäller ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Vi har skrivit många gånger om detta både här på Flarnfri schalottenlök och på dess föregångare. Vi erinrar bl.,a. om texterna Ryssgården resp. Södermalmstorg men även Brottslingen återvänder.
(klickbar bild)

På en anslagstavla på Timmermansgatan hittar vi två plakat som protesterar mot ombyggnaden av Slussen Vidstående, med text på engelska, framställer Slussen allegoriskt som Stockholms hjärta (klicka på bilden.)


Den andra bilden har en klar avsändare nämligen Kungliga Akademien för de fria konsterna och skräder inte orden. Den 27 april 2009 förklarar sig Akademiens ledamöter "bestörta och förtvivlade över att man bestämt sig för att ödelägga det vidunderliga stadslandskapet vid Slussen."  (Klicka på bilden för en läsbar version eller gå till Konstakademiens hemsida där protesten finns återgiven.)

Vad som speciellt intresserar oss här är att konstakademien tar upp exakt samma argument som vi själva försökt att i blygsam mån hävda. Man talar om "En norrvänd mur av tunga stadskvarter som stänger utsikter och sammanhang."  I texten, författad av arkitekt Gunnar Mattsson, tar man fasta på de historiska sammanhangen som brutalt sopas bort. Vi kan inte underlåta att citera några rader som exakt täcker de synpunkter vi tidigare försökt att uttrycka:

I Götgatans och Hornsgatans öppningar ut ur det täta gatunätet möts vi oförmedlat av en sensation. Vi möter överraskande och obeskuret en vid vy mot ljus och öppna vatten. Vi ser ut över stadens hela horisont med Stadshusets gyllene kronor, Gamla stans skorstenar och spiror, Djurgårdens grönska och dess virrvarr av lekfulla attraktioner."
Det är denna obeskurna och vida vy mot ljus och öppna vatten som staden, med lönsamt bistånd av Berg Arkitektkontor nu vill täppa till med en Berlinmur av kommersiella byggnader. Som en extra förolämpning stänger man in Karl Johans staty på ett igenmurat Södermalmstorg.

Om vi förstått det rätt talar Akademien för att bibehållande av nuvarande struktur. Det tror vi för vår del inte vore möjigt  och kanske inte heller önskvärt.  Men respekt för och bevarande av de historiska sammanhangen och framför allt ett bibehållande av de "vidunderliga" vyerna vore fullt möjligt för den som inte förblindats av kortsiktiga hänsyn och lönsamhetstänkande.

Märkligt nog har vi aldrig hört talas om Konstakademiens protest förrän vi av en slump upptäckte den under en kort farvälpromenad på Söder.


arkivlänk                


2009 09 02
Ingenting är relativt
Ett förslag att begränsa mannens rätt att bestämma över sin hustru har mött så starkt motstånd i Mali att presidenten backar.
...
Enligt den gällande familjelagstiftningen från 1962 är mannen familjens överhuvud och de andra i familjen ska lyda honom. Den formuleringen försvann i det nya förslaget. Lagförslaget innebar också att enbart sekulära giftermål godkänns, alltså inte de mycket vanliga religiösa giftermål som aldrig registreras hos myndigheterna. Vidare höjs den legala giftasåldern till 18 år och kvinnan ska få rätt att ta ut skilsmässa om paret levt på skilda håll i minst tre år. En nyhet var också att kvinnor får större möjlighet att ärva och att barn födda utom äktenskapet får rätt till arv.
....
Svenska Dagbladet 2/9 2009

The code, which had been passed by Mali's national assembly, was strongly opposed by Islamic leaders
...
The code's more than 1,100 new articles would have increased women's rights by reforming laws with regards to land ownership, inheritance, education, employment and marriage
....
Islamic leaders said the new code contains provisions that are an affront to the country's traditional values and religious beliefs. They had vowed to block enforcement of the code, and even threatened violence.
Voice of Anerica 27/8 2009

Sylla says a wife should be submissive. A wife is always dependent on her husband and should take care of her children and her family. Nowadays, women can take on different roles, like a government minister, but that has nothing to do with her duties in the family. She should always take care of her husband and her children.
Voice of America 26/8 2009

Hadja Sapiato Dembele of the National Union of Muslim Women's Associations said the law goes against Islamic principles. "We have to stick to the Koran," Ms Dembele told the BBC's Focus on Africa programme. "A man must protect his wife, a wife must obey her husband." "It's a tiny minority of women here that wants this new law - the intellectuals. The poor and illiterate women of this country - the real Muslims - are against it," she added.
BBC 23/8 2009

Om vi upprörs av inslag i andra kulturer är det därför att vi naivt och oreflekterat betraktar våra egna moraliska normer som den enda möjliga måttstocken för rätt och fel.
...
Enligt relativismen finns ju ingen kulturoberoende, objektivt giltig moral i vars namn vi skulle ha rätt att tvinga på andra folk traditioner och normer som är främmande för dem.
....
Relativismens inflytande har varit så stort att den tycks ha blivit en del av vår tids ”sunda förnuft”. Särskilt bland yngre är det svårt att hitta någon som inte är övertygad om att sanningen är relativ.
....
människors handlingar och tänkande bör tolkas utifrån de unika historiska och sociala sammanhangen och att tolkaren måste undvika att oreflekterat tillämpa sin egen tids och sitt eget samhälles normer och föreställningar på främmande perioder och kulturer.

Svenska Dagbladet 31/8 2009 i en recension av 2 böcker, bl.a. "Till relativismens förvar" och "Den svårfångade relativismen." Texten refererar vad som sägs i böckerna.

Läs också Hur relatera till värderelativismen 20/4 2006 och Värderelativismen måste begränsas 31/8 2009 på bloggen Skattepolitik och samhällsfilosofi.  Det senare inlägget diskuterar Sv.D.s understreckare i kritiska ordalag.


arkivlänk