Bengt O.
Flarnfri schalottenlök
Senaste kommentarer
 
 

 

Lökringar -  arkiv februari 2009

 Inlägg
 
Första sidan 
Projekt skog
 Skivor ur verlighetens limpa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 02 27
Noas ark 2009
Ovanstående teckning av den svenske karikatyristen riber utsågs nyligen till segrare i Press Cartoon Europe 2008. På ett strålande sätt illustrerar den hur världens regeringar (utom Maud Olofsson?) räddar sig undan den ekonomiska krisens syndaflod. Men var det inte alldeles nyss så att bilismen var ett av de största klimathoten och en överlevnadsfråga för planeten? Nej ursäkta, det var ju en gammal kris, nu har vi en ny att koncentrera oss på.

Vi uppmärksammades på detta via Coulisses de Bruxelles. i svensk press har vi inte sett något. Teckningen återges med tillstånd av Riber Hansson. Ingen fildelning här inte.

 
2009 02 10
Ett soliloquium vid krogen Krypin gentemot Bankohuset
Här ligger jag i rännsten och betraktar
Mina gamla skor
Tvi tocka hasor!
Rocken i trasor!
Skjortan svart som sot!
Si på halsduken
Lammskinnsperumen
Och min sneda fot!
Det kliar på min kropp
Kom och hjälp mig opp,
Kom och hjälp mig opp!


Ser ni den lilla tillbommade dörren bredvid "Järnets Beer & Coffeehouse"? Där, på Järntorget i Stockholm,  låg i forna tider krogen Krypin och just där försiggår handlingen i Fredmans Epistel N:23 "Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gentemot bankohuset, en sommarnatt år 1768." Den redlöst berusade Fredman ligger i rännstenen och beklagar sitt öde och att han överhuvudtaget blivit född:

Ack, du min moder, säj vem dig sände
Just till min faders säng!

Dock ljusnar läget:

Men krogdörrn öppnas, luckorna skruvas
....
var är nu kappan?
Här ser jag trappan
Ned till Bacchi rum.
Efter ett par supar som gör honom "modig, tapper och frodig" förlikar han sig t.o.m med sin koncipiering:
Tack för din låga,
För din förmåga,
Du min gamla far!

Ingen har väl som Bellman förmått bringa oss en gången tids människor nära in på livet. Kanske skrattar vi åt den försupne urmakaren, kanske drar vi på munnen åt det ironiska i att hans krog nu är ett "Beer & Coffeehouse" men Jean Fredman var ju modellerad på en verklig person som söp bort allt vad han ägde. Skrattet kvävs, leendet stelnar.

Liknande texter finns under rubrikerna Random walk i Torshälla och Angående landstigningen vid Klubben i Mälaren.
2009 02 05
En fråga om standard
På planet till Wien får vi en dagstidning i våra händer. Utan att därmed jämföra kvaliteten med DN och SvD kan man dock lugnt konstatera att man i Der Standard skriver om helt andra saker.  Observera att detta är en vanlig onsdagstidning, ingen specialutgåva eller söndagsbilaga.

Denna dag är det mycket diskussion om påven som har utnämnt en ärkekonservativ biskop i Linz vilket upprör de trogna. Framför allt koncentrerar man sig dock på upprättelsen av holocaustförnekaren Williamson. (Det var väl svensk TV som först avslöjade denne: det verkar dock inte som om man lyckats marknadsföra sitt scoop särskilt väl eftersom "Uppdrag granskning" knappt nämns i tysk eller österrikisk teve eller press. För länkar se t.ex. Fiket.) Litet kul (får man väl säga) är det när Vatikanen försvarar sig med att svensk TV troligen fått sina uppgifter från ”en mycket känd fransk lesbisk aktivist som anklagat SSPX för kopplingar till extrema högerpartier i Frankrike”. Då är det ju ingenting att bry sig om liksom. Att Angela Merkel protesterat faller inte heller i god jord: hon är ju protestant!

En hel sida ägnas åt utbildningen av muslimska religionslärare som i en vitt uppslagen rapport funnits vara undermålig. Alla sidor får komma till tals. I motsats till i Sverige finns här en officiell  företrädare för den "islamiska trosgemenskapen" som understryker vikten av bättre utbildning och bekännelse till demokratin. De gröna tycker att kravet skall gälla alla religioner. En bred diskussion således. Om sakfrågorna, inte om hur den underliggande rapporten kommit till stånd eller om det ligger några lömska motiv bakom.

En särskild bilaga om "Bostäder och boende"  ägnas åt en diskussion om stadsbyggnad och förtätning. Sex sidor med artiklar, diskussion, reportage och rapport från ett särskilt seminarium om stadsbyggnadsfrågor anordnat av tidningen. Nätverket Yimby skulle ha fröjdat sig över något liknande

En annan bilaga "Forschung Spezial" ägnar 6 sidor åt Darwin och ett brett spektrum av aspekter på  utvecklingsläran. Även kreationister får komma till tals men grundtonen är klar: det är fel att kalla evolutionsläran för en "teori" (ordet användes i en av frågorna i 2007 års PISA-test), evolutionen är ett bevisat faktum. Förutom specialartiklar t.ex. om hur biologiska och andra system kan "tippa över" ges klara och enkla svar på de vanliga frågorna om apor, nya arter osv.

Allt detta tillsammans med ingående artiklar om in- och utländsk politik och ekonomi, bl.a. en analys av SAS resp. Austrian Airlines ekonomiska situation. En spännande artikel om relationerna mellan Turkiet och Iran ger food for thought, inte minst i ljuset av den pågående Gazakonflikten och, framför allt, Turkiets förhandlingar med EU.

Mycket att läsa och fundera på. Det är knappt att man orkar titta på TV på kvällen. Men turligt nog kopplar vi in ett reportage om tre unga sjuksköterskor från Tyskland som utvandrat till Stockholm och börjat jobba på Karolinska. Deras förtjusning vet inga gränser: lugnt och avstressat arbete, trevliga och tillmötesgående kollegor, ett minimum av hierarki mellan läkare och sjuksköterskor. Mycket bra betalt, hög status och mycket fritid. Aldrig mera Tyskland!

Och kulmen på det hela: "Arvet från Granlunda". Godsägare Hanson har dött och hans enda arvinge barägaren Thomas från Stockholm är en utpräglad stadsmänniska som vill sälja godset så snart som möjligt. På Granlunda träffar han emellertid den vackra veterinären Karin och börjar ändra uppfattning. Men en dyster familjehemlighet, såväl som Karins pojkvän Paul,  hotar det unga parets lycka...Åh, Inga Lindström (Se "Landet Idyllien"), du är t.o.m. bättre än de karolinska sjuksköterskorna.Fotnot:: Påven har tydligengjort helt om och kräver nu av Williamson att denne skall ta avstånd från sina uttalanden om att inga judar dött i gaskamrar. Annars blir det ingen exexkommunicering.  Hur har man tänkt sig detta? Om nu Williamson ställer sig upp och säger att han inte menade vad han sade får han bli biskop då? Verkar det inte litet väl enkelt?
2009 02 04
Back in euroland
I DN läser vi om hur svenska studenter i utlandet fått sin köpkraft urholkad genom kronfallet. Litet småsura under en jäktig morgon klickar vi undantagsvis in på en av de bloggar som twinglat artikeln och påpekar att om Sverige infört euron som man var fördragsenligt skyldig att göra så hade dessa problem inte uppstått. Genast fick vi eldunderstöd av en utlandsboende pensionär vars pension sjunkit ordentligt i värde. Intressant nog tycker en överväldigande majoritet i den naturligtvis fullkomligt orepresentativa omröstningen bredvid DN-artikeln att CSN skall "ta hänsyn till valutakurserna". Visst, sätt igång och kompensera bara, det finns mycket som kan göras på skattebetalarnas bekostnad. Huvudsaken är att penningpolitiken får skötas av oavsättliga bankdirektörer på Brunkebergstorg som talar svenska i stället för oavsättliga bankdirektörer i Frankfurt som inte kan ett ord svenska eftersom ingen svensk är med och utformar politiken.

Litet senare på dagen får vi betala i Euro. Av en händelse tittar vi på växelmynten och ser att vi förutom tyska och österrikiska har spanska och grekiska mynt i fickan. De går lika bra. En trivialitet men det känns tillfredställande att vara med i en gemenskap med så många andra i stället för att surmulet sitta i ett hörn och tro att man är bäst.
Exkurs: Svensk TV visar på lördagarna ett utomordentligt program som heter Landet runt. Under nästan en timme visar man små reportage om människor som gjort någonting bra, spännande eller kreativt eller åtminstone ovanligt under veckan. Egentligen otroligt att något sådant får visas. Förra lördagen fick vi se en svårt handikappad kvinna som byggt upp ett företag med 500 anställda över hela landet. Hon var bunden till ett ganska  komplicerat motoriserat hjälpmedel och berättade att hon reste ofta i Europa och andra länder och menade att det som regel var lättare att ta sig fram där än hemma. "I Sverige har vi trott att vi är bäst i världen och därför suttit stilla medan andra länder sprungit ifrån oss.")

Om vi bortser från de nya medlemsstaterna är det endast Danmark och England som inte infört den gemensamma valutan. Dvs. Danmark har satt sig i en egendomlig situation: i praktiken har man eurovaluta men behåller danska mynt och sedlar. Penningpolitiken sköts sedan länge i Frankfurt. Sedan är det alltså England. Vi säger bara: Basil Fawlty! Så vad är det som gör Sverige så speciellt att man anser sig böra ställa sig utanför det internationella samarbetet? Några rationella skäl kan vi inte hitta.

Så här ser det ut. Vi fildelar ur wikipedia och det är väl politiskt korrekt? Annars får ni säga till.Absolut inget ont om Östeuropa men är det där Sverige hör hemma?

I nästa post får vi tag i en dagstidning - då blir det både påven och Darwin.