Flarnfri schalottenlök

Första sidan
Bengt O.
Essäer
Andra längre texter
Observationer i förbifarten
Skivor ur verklighetens limpa
Erwin Klipspringer kommer tillbaka
Trivia
Bloggade böcker på Flarnfri
Arkiv
Den politiske kannstöparen
Om krönikören, cookies, friskrivning m.m.

Prenumerera:
Add to Google

Annan rss-läsare:

Senaste kommentarer:
2012 09 21
Du är nerladdad!


Vet du vad bilden föreställer eventuelle läsare? Jo det är en del av alla era kommentarer på "Det dunkelt sagda" resp. "Flarnfri schalottenlök" sedan urminnes tider, nerladdad i en s.k.  xml-fil. Som ni vet kommer kommentarerna inte längre att vara tillgängliga på denna website efter den 1/10.  Teoretiskt sett kan de dock importeras till ett annat system, exempelvis Blogger eller Wordpress. Det förutsätter naturligtvis att alla motsvarande blogginlägg också förs över till det nya systemet. Vi får se hur det blir med det.

Under tiden kan den som är intresserad gå till testversionen av Flarnfri schalottenlök och bl.a. beundra departementsrådet på bilden nedan i full tjänsteutövning.

2012 09 13
Hur skall vi få död på euron?
Elakheter och ett par personangrepp på http://flarnfri.blogspot.se
Vi kan ta oss friheter eftersom ingen läser där i alla fall.

2012 09 05
Det nya skalet
Några trogna läsare har kommenterat om det framtida utseendet av Flarnfri på http://flarnfri.blogspot.se. Jag tackar och skall i görligaste mån modifiera i enlighet med de förslag jag fått. Fler observationer mottas tacksamt. Ett nytt inlägg finns.

Det är möjligt att jag för att öva lägger upp en del små inlägg på testbloggen utan att kanske annonsera dem här. Om någon verkligen är intresserad kan ni ju kolla. Det finns också en rss-fil som man kan prenumerera på.

Jag ger mig alltså in i "un grand peut-ętre" som någon sade i ett liknande sammanhang...

2012 09 04
Schalottenlök får nytt skal?
Jag har ett par gånger berättat om hur ett annat företag köpt upp kommentarsystemet Haloscan som i många år fungerat helt invändningsfritt på Flarnfri och dess föregångare "När jag ändå har ordet."  I nåder lät man användare använda det gamla systemet, med reducerade funktioner, i något år. Men den 1/10 kommer allt att läggas ner och tidigare kommentarer försvinna. (De kan dock laddas ner som xml-file och den som är tillräckligt fingerfärdig  kan kanske integrera dem i en nyupplaga av bloggen.)

Trots experiment och försök med alternativa kommentarssystem under lång tid har jag inte lyckats lösa detta problem. De fristående system som finns (t.ex. Disqus) har en helt annan grundmodell.

Med gnisslande tänder har jag därför testat användningen av de vanliga bloggverktygen och fastnat för "Blogger".  Jag går inte här in på varför det är en ytterst otillfredsställande lösning som inte alls passar mig som skribent. (Det har att göra med mitt sätt att skriva och 'tänka'. Dessutom begränsad och oflexibel formateringskapacitet.) När något väl blir skrivet blir det dock fint presenterat för läsaren.

Jag har lagt upp två gamla inlägg på en provisorisk blogg med adressen http://flarnfri.blogspot.se. Där testar jag bl.a. två olika stilgrader.

Varje kommentar och synpunkt vore ännu mer värdefull än annars. Ni kan kommentera här eller på den provisoriska adressen.

OBS Den nya adressen är enbart provisorisk och gäller enbart för denna testfas. OBS


2012 07 27
Of bugs and men
Via bloggen Kyrkoordnaren uppmärksammades jag på ett par artiklar i Sv.D av Stockholms "miljöborgarråd" Per Ankersjö från början av året. Denne märklige man talar sig varm för sandstränder och nattklubbar på de hittills fredade Årsta holmar i Stockholms stad. Ordagrant säger Ankersjö:

Så på frågan om det är för skalbaggarna eller för människan som vi vill bevara våra grönområden är svaret för mig och Centerpartiet enkelt, det är självklart för människans skull. Jag kan inte, likt vissa ekologister och miljöpartister, anse att skalbaggarnas rätt att husera ensamma i grönområdena trumfar människors möjligheter att få vistas ute i naturen. Vi i Centerpartiet vill ha en stad för människor att leva i helt enkelt.

"Miljöborgarrådets" och centerpartiets synpunkter talar för sig själva och bör väl inte ägnas mer uppmärksamhet. Det kan emellertid vara goda skäl att erinra sig andra uppslag från Ankersjö:

-  Han har förespråkat fler hus och tätare bebyggelse på nya Slussen än t.o.m. Yimby vågat göra.
-  Han förespråkar byggandet av den gigantiska "badringen" på Riddarfjärden, mellan Stadshuset och Söder.
-  Dessutom  "en riktig city-beach med krog och nattklubb"  på Årsta holmar.
-  Han vill ha en konstgjord "surfbana" vid Stadsgården istf tilläggsplats för fartyg
-  Han föreslog borttagande av löparbanor och all friidrottsutrustning från Stockholms olympiastadion, aktuellt i dagarna
-  Han vänder sig mot förbud mot att sms:a när man kör bil (!)
-  Han förespråkar obegränsat öppethållande på Stockholms krogar utan mattvång vid alkoholutskänkning. (1)
-  Han vill ha utökad gårdsförsäljning av alkohol långt in i innerstaden (Stureplan?)

Däremot bör staden, enligt Ankersjö, inte tillhandahålla dricksvatten i offentliga fontäner  eftersom det inte kan "ingå i Stockholms stads kärnverksamhet att tillhandahålla detta dricksvatten genom dricksvattenfontäner."

Det finns säkert mycket mer som jag inte uppmärksammat.

Per Ankersjö, Per Ankersjö, 
Ack, skona oss, jag beder! 
Slå Stockholms ack så sköna stad
Ej i din grymhet neder! 
Per Ankersjö, om bön har rum, 
Hör denna suckan bara: 
Det är ej nog att vara dum, 
Man bör ock nådig vara.

 Carl Gustaf af Leopold, något förbättrat av E.Klipspringer. 

Länkar:
Ankersjös artiklar på Sv.D.:
Naturområden är till för människor
MP vill inskränka stockholmarnas frihet
Kyrkoordnarens blogginlägg:
Eskil  Erlandsson och Stureplanscentern
Inlägg på Flarnfri schalottenlök där Ankersjö figurerar:
En centerextremist
Annie get your gun!
Radikalt förslag att minska krogvåldet
Flarnfri om Leopold, Thorild och Pehr Enebom:
Hängd och hövlig


(1)  Rättighet för människor,inklusive ungdomar, att få supa skallen av sig utan restriktioner är ju ett gammalt liberalt krav. Ankersjös förslag kanske därför av några uppfattas som en frihetsreform. Man beaktar då inte externa effekter i form av ökat gatuvåld, nersmutsning och föroreningar eller skränigt oljud natten igenom till förfång för grannar och närboende.

2012 07 21
Cléo de Mérode och Fia Jansson


Den här bilden ur Grönköpings Veckoblad  föreställer varken konferensvärdinnan Agneta Palmodin (27) eller frkn talröret Ada A:son Susegård (mp) vilket bladet ibland vill få oss att tro.  Vi publicerar den här som en uppdatering av vår långa text från 2010 om den märkliga och beundransvärda sångerskan, skådespelerskan, teaterdirektören och filmregissören Anna Hoffman - Uddgren (obs stavning). 1903 drev Anna ett nöjesetablisemang på Djurgården där bl.a. den världsberömda franska dansösen Cléo de Mérode (t.v.) gjorde ett gästuppträdande.  Den som inte läst vår text om Anna uppmanas enträget att göra så: hon vore en värdig förebild för dagens gnällfior (1) som breder ut sig i spalter och böcker om hur hemskt dom har det. (2)

När jag googlar på Cléo ser jag till min förvåning att jag missat ett inlägg  av Rävjägarn från början av året där han bl.a. återger en bild av den berömda danösen vid besök på Söndags-Nisses redaktion år 1903. (Det kan möjligen förklara att bilden mer än 100 år senare dyker upp i GV.)

Cléo var som Rävjägarn skriver "en tjusig dam" och omsurrades som sådan givetvis av av en mängd rykten.  I en fransk beskrivning av en biografi heter det emellertid: "Cléo de Mérode fut surtout connue pour sa beauté. Une race, un charme, une élégance que męme le suffrage public éleva au premier rang. Elle traînait les coeurs, mais sans jamais choir dans les moeurs faciles qu'on attribuait ā toutes femmes qui sortaient des fonctions domestiques auxquelles elles étaient condamnées ā l'époque, et aux mondanités, quand elles étaient bien nées. Cléo de Mérode s'imposa par son talent." I korthet: hon erövrade hjärtan men hon gjorde det genom sin talang och inte genom det lättsinne som man på den tiden alltid tillskrev kvinnor som lyckats frigöra sig från den traditionella kvinnorollen.

Vi säger att det var så. Här har ni en fantastisk site om denna tjusiga dam som ser så glad ut på bilden.


(1) Vi syftar naturligtvis på Maria Sveland och kompani. När jag tidigare använde detta epitet påpekade en väl uppdaterad kommentatris att det  nu för tiden fanns andra och mera uttrycksfulla ord för den typen av damer.  Av hänsyn till det decorum som alltid präglar denna krönika avstår vi dock från den moderna terminologin.

(2)  Länken till Ricardo Mutis framförande av Cachucha-Galopp, opus 97 av Johan Strauß 
d.ä.
('Känner du Fia Jansson som bor uppå Söder?' ) har tyvärr ruttnat men ni kan lyssna till en version med Franz Welser-Möst här.